Home / Akidah Akhlaq / Waktu Seorang Muslim

Waktu Seorang Muslim

Waktu Seorang Muslim

Allah Subhanahu Wata’ala telah membeli dari orang-orang yang beiman; diri mereka, harta-harta mereka, dan Allah menjanjikan bagi mereka syurga.
Dan seyogyanya bagi setiap muslim menggunakan waktunya sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghabiskan waktu beliau. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala, melaksanakan perintah Rabbnya dalam setiap keadaan dalam kesehariannya: ketika berwudhu, makan, tidur dan dalam segala situasi dan keadaannya. Dan meluangkan sedikit waktu untuk bekerja demi mencari nafkah, maka sebagian besar dari waktu beliau dipergunakan untuk berdakwah kepada manusia; supaya mereka menyembah dan mengesakan Allah. Ketika terdapat waktu yang luang dan ada halangan baginya untuk berdakwah, maka (dipergunakannya waktu tersebut untuk) menimba ilmu atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang muslim yang lain tentang hukum-hukum agama. Dan ketika terdapat waktu yang luang dan dirinya terhalang melakukannya (belajar dan mengajar), maka dia mengabdikan dirinya bagi kepentingan saudara-saudaranya sesama muslim, membantu menyelesaikan semua kebutuhan mereka, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan apabila terdapat waktu yang kosong sementara dirinya berhalangan mengerjakan hal tersebut, maka dia bersegera melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat sunah mutlak, membaca Al Qur’an, berdzikir, dan amal-amal sholeh yang lain.
Begitulah semestinya, diutamakan suatu amalan yang manfaatnya lebih besar bagi manusia dalam setiap keadaan.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/317rr

About klikUK.com

Check Also

love_gift-t2

Pilar-Pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -8

  Nasehat dan Bimbingan Termasuk pilar utama keberhasilan dalam pendidikan anak yang lain adalah senantiasa ...