About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

wpid-IMG_20180113_135752-picsay.jpg

Ringkasan Fikih Islam : Pokok-Pokok Dakwah Para Rasul

Pokok-Pokok Asas Dakwah Para Nabi Dan Rasul Allah Subhanahu Wata’ala mengutus para nabi dan rasul ...