Home / Akidah Akhlaq / Terapi Terkena “Ain”

Terapi Terkena “Ain”

frame


Terapi ‘Ain

  • ‘Ain adalah suatu pengaruh buruk yang muncul dari diri orang yang dengki, terkadang menimpa orang yang dimaksud dan terkadang tidak, andai pengaruh buruk tersebut tidak mendapat hambatan dia akan mengenai sasaran, andai orang yang dimaksud memiliki penangkal maka ‘Ain tidak akan menimpanya.
  • ‘Ain yang menimpa manusia disebabkan kedengkian orang yang memiliki ‘Ain, atau dia begitu takjub serta lupa berzikir kepada Allah Ta’ala, maka saat itulah jin mengikutinya.

Cara kerja ‘Ain:

  • Orang yang memiliki ‘Ain melepaskan maksudnya kepada seseorang yang diinginkannya tanpa berzikir kepada Allah Ta’ala, maka dalam waktu yang sama jin datang dan meneruskan maksud orang yang memiliki ‘Ain itu untuk membinasakan atau menyakiti orang tersebut dengan seizin Allah, sementara (pada saat yang sama) orang yang dimaksud tidak memiliki benteng diri.

Orang yang terkena ‘Ain dalam dua kondisi:

  • Dia mengetahui orang yang melepaskan ‘Ain, maka mintalah orang tersebut untuk mandi dan hendaklah orang yang memiliki ‘Ain itu memenuhi permintaan saudaranya, karena hal itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu bekas air mandi orang yang melepaskan ‘Ain itu disiramkan ke bagian belakang tubuh orang Aaron Ripkowski Authentic Jersey yang terkena ‘Ain secara sekaligus, dengan izin Allah dia akan sembuh.

?? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???: (( ????? ?? ??? ??? ??? ???? ????? ????? ????? ???? ???????? ???????)) ????? ????.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallambersabda: “`Ain benar-benar ada, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir tentulah `Ain akan mendahuluinya, bila salah seorang kalian diminta untuk mandi maka lakukanlah!” HR. Muslim. [1]

Cara mandi:

?? ??? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ????: ?? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ??? … ????     ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ??: ?? ???? ???? ?? ?? Paul Richardson Womens Jersey ?? ???? ????? ?? ???? ???? ??? ????? ???: ?? ?????? ??? ?? ???? ?????: ??? ???? ???? ?? ?????. ???? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????????? ?????? ????? ????? ????: ???? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ?????! ?? ??? ??: ????? ??! ???? ????? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ??? ????? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???. ????? ???? ???? ????.

Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, ia berkata,” Bapakku Sahal bin Hanif pergi bersama rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ke Mekkah … mendadak Sahal jatuh sakit meriang, dan panasnya semakin tinggi, sehingga ia tidak kuasa menggerakkan kepalanya, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diberitahu, beliau bersabda: “Apakah kalian mencurigai seseorang? Para sahabat berkata: ” `Amir bin Rabi`ah,” kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil `Amir, dan memarahinya, seraya bersabda: “Atas dasar apa salah seorang kalian membunuh saudaranya! Kenapa tidak engkau do’akan keberkahan untuknya? “(Hai `Amir), mandilah!” lalu `Amir membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, kedua kaki hingga lutut dan membasuh antara pusar dan lutut dalam sebuah bejana, kemudian air bekas mandi tersebut disiramkan ke bagian belakang Sahal (kepala dan punggung) , seketika itu juga Sahal sembuh dan berjalan bersama para shahabat seakan tidak terjadi apa-apa.” [2]

  • Jika tidak diketahui orang yang menularkan ‘Ain, maka lakukan ruqyah terhadap orang yang terkena ‘Ain dengan bacaan Al quran dan do’a-do’a yang diriwayatkan dari Rasulullah Tedric Thompson Jersey shallallahu ‘alaihi wasallam dengan penuh husnuzzan kepada Allah, yakin bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah semata, yakin bahwa Al Quran adalah penawar. Adapun bacaan ruqyah tersebut sebagai berikut:

Surat Al Fatihah, Ayat Kursy, Ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah, surat Al Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas, lalu ayat-ayat berikut:

?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ??? ??????? ????????????????? ??????? ?????? Cobi Hamilton Kids Jersey ?????????? ??????????

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Martavis Bryant Womens Jersey Baqarah: 137 ) .

?????? ??????? ????????? ???????? ??????????????? ??????????????? ?????? ???????? ????????? ???????????? ??????? ???????????

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar Sean Davis Youth Jersey orang yang gila. (Q.S. Al Qalam 51)

???? ??????????? ???????? ????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? Marcus Gilbert Jersey ?????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????? ????????    

“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[311] yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar”. (Q.S. An Nisaa’ 54) .

??????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????????? ????? ??????? ????????????? ?????? ????????

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al Israa’: 82).

???? ???? ?????????? ???????? ????? ?????????

Katakanlah: “Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. (Q.S. Fushshilat: 44 ) .

  • Dan ayat- ayat lainnya.

Kemudian bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diantaranya:

((??????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ??????? ??? ????????? ???????)) ????????? ???????.

(Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit)”. Muttafaq ’alaih. [3]

((?????? ??????? ?????????? ???? ????? ?????? ?????????? ???? ????? ????? ?????? ???? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? )) ??????? ???????.

(Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah bagimu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah untukmu ). HR. Muslim. [4]

((?????? ??????? ??????????? ???? ????? ????? ??????????? ?????? ????? ??????? William Gay Authentic Jersey ????? ??????? ??????? ????? ???? ??????)) ??????? ???????.

(Dengan nama Allah Yang menyembuhkanmu, dari segala penyakit Dia yang menyembuhkanmu, dari kejahatan orang yang dengki, dan dari kejahatan orang memiliki ‘Ain”. HR. Muslim.[5]

((??????? ????????? ????? ????????? ???????? ??????????? ??? ??????? ???? ?????? ??????)) ????? ???????.

“Hilangkanlah penyakitnya, ya Allah! Kesembuhan hanya berada di TanganMu, tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Engkau. HR. Bukhari.[6]

(( ?????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ????? ????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???????? )) ????? ???????.

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari setan dan binatang berbahaya dan dari kejahatan ‘Ain ) HR. Bukhari.[7]

 

((?????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ???????? ? ???????????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ?????????????? )) ????? ??? ???? ????????.

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari murka dan siksaNya dan dari kejahatan hambaNya, dan dari gangguan setan yang mendatangiku) HR. Abu Daud dan Tirmizi .[8]

(( ?????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ???? ?? ?????? )) ????? ????.

((Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala kejahatan makhluk-Nya). HR. Muslim. [9]

Membaca“Bismillah”3x. Lalu membaca:

???????? ????????? ??????? ???????????? ???? ????? ??? ?????? ???????????

(Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari Jesse James Kids Jersey keburukan yang kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan) HR. Muslim. [10]

dibaca 7x sambil meletakkan tangan pada bagian yang sakit:

Membaca sejumlah 7 x:

???????? ??????? ??????????? ????? ????????? ??????????? ???? ??????????

(Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung agar ia menyembuhkanmu),. HR. Abu Daud dan Tarmizi. [11]

Download versi PDF : Terapi ‘Ain

 

[1]. diriwayatkan oleh Muslim Rico Gathers Jersey no hadist : 2188.

[2]. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 16076 dan Ibnu Majah no hadist : 3509.

[3]. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191.

[4]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186.

[5]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2185.

[6]. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5744.

[7]. diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3371.

[8]. Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 3893 dan Tirmizi no hadist : 3528.

[9]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709.

[10]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2202.

[11]. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3106 dan Tirmizi no hadist 2083.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/M5n85

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

wpid-fb_img_15237576133111880934809.jpg

Hikmah bulan Shafar -5

15 Faidah Tentang Bulan Shafar (5) Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid 9. Tathayyur (merasa sial dengan ...