Posts Tagged: hadist

Terjaganya Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam

  Allah Ta’ala mengutus Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus dan memerintahkan mereka untuk mentaati dan mencontoh prilaku beliau. Allah ta’ala berfirman Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7) Beliaupun shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menunaikan semua tugasnya dan meninggalkan al-Qur`an dan Sunnah sebagai petunjuk bagi manusia hingga hari kiamat dalam mencapai keselamatan dunia dan akherat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ... Read more