Home / Akidah Akhlaq / Sikap Yang Benar Ketika Kebutuhan Pokok Menjadi Mahal

Sikap Yang Benar Ketika Kebutuhan Pokok Menjadi Mahal

harga mahal

Harga Mahal

Abu Hazim Salamah bin Dinaar rahimahullah pernah ditanya: “Wahai Abu Haazim..!! Tidakkah engkau melihat harga barang menjadi mahal.?” Beliau menjawab: “Apa yang membuatmu bersedih dari hal itu.!? Dzat yang Maha Memberi Rezeki kepada kita di kala harga-harga barang murah adalah sama dengan Dzat Yang Memberi Rezeki kepada kita di kala harga-harga barang mahal”. (Hilyatul Auliya` 3/239).

Allah yang menanggung rezeki kita. Tidak ada satu binatangpun yang hidup kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Hendaknya kita serahkan perkara ini kepada yang Maha Pemberi Rezeki dan carilah rezeki yang halal. Ketahuilah jiwa tidak mati sampai sempurna rezekinya dan janganlah engkau bersedih kecuali ketika engkau melakukan penyimpangan dalam Agama.

Sumber : http://al-badr.net/muqolat/4355

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/gOeRt

About klikUK.com

Check Also

Memilih teman yg baik

Pilar-pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -9

  Teman Shalih Menjaga anak-anak dalam pertemanannya termasuk pilar utama yang wajib diperhatikan dalam pendidikan ...