Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Tugas Seorang Khalifah atau Pemimpin

Ringkasan Fikih Islam : Tugas Seorang Khalifah atau Pemimpin

pemimpin_core-tccomLandry Jones Youth Jersey href=”http://www.divasta.com/jeremy-lane-jersey-c-1_55.html” style=”color:#FFF”>Jeremy Lane Kids Jersey height=”149″ />

Tugas Seorang Khalifah

 Firman Allah Ta’ala kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

?????? ??????? ?????????? ????? ???????? ??????? ????? ????????? ????????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ??????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ???? ???????? ????????????

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka Dermontti Dawson Jersey disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.[1]

 

Firman Allah Ta’ala kepada Nabi Dawud‘ alaihissalam:

??? ???????? ?????? ??????????? ????????? ??? ????????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ????? ????????? ???????? ??????????? ???? ??????? ??????? ????? ????????? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????? Ramon Foster Womens Jersey ????? ?????? Robert Golden Kids Jesse James Jersey Jersey ?????? ??????????

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena Jerricho Cotchery Womens Jersey ia William Gay Jersey akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat Orlando Scandrick Womens Jersey azab yang Larry Allen Kids Jersey berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”.[2]

 

[1]QS. Al-Maidah: 49

[2]QS. Shaad: 26

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/N4WlG

About klikUK.com

Check Also

kurma

Puasa Tanggal 9 dan 10 Muharram Lebih Utama

Puasa tanggal 9 dan 10 Lebih Utama daripada tanggal 10 dan 11 Muharam Pertanyaan: Apa ...