Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Sabar dengan Kezaliman Penguasa dan Tetap Mengutamakan Mereka

Ringkasan Fikih Islam : Sabar dengan Kezaliman Penguasa dan Tetap Mengutamakan Mereka

masa iddah

Tetap Sabar dengan Kezaliman Penguasa dan Tetap Mengutamakan Frank Clark Authentic Jersey Mereka

???? ???????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ???? ???????????? ????? ?????????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????: ????? ??????????????? ????? ????????????? ????????? ???????: ????????? Hines Ward Womens Jersey ???????????? ??????? ????????  ?????????? ?????? ??????????? ????? ?????????. ???? ????

Dari Usaid bin Blake Martinez Kids Jersey style=”color:#FFF”>Anthony Chickillo Youth Jersey Khudair radhiyallahu ‘anhu bahwa seorang lelaki dari Anshor berbicara berdua dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: Tidakkah engkau memanfaatkan aku untuk sebuah jabatan Hines Ward Womens Jersey sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan? Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku orang-orang yang mementingkan dirinya (dengan kekuasaan). Maka bersabarlah sehingga kalian L.C. Greenwood Jersey bertemu denganku Shaun Alexander Kids Jersey pada Donnie Shell Kids Jersey haudh (telaga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari kimaat). Muttafaq alihi.[1]

???? ???? ???????? ?????? ????? ?????????  ???? ??????????  ?????? ????? ???????? ????????? ??????: ???? ?????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ????? ?????? ???? Chuck Howley Youth Jersey ???????????? ??????? ????? ???????? ????????????. ???? ????

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang ia benci maka hendaklah dia bersabar, sebab barangsiapa yang keluar (dengan tidak mentaati) penguasa satu jengkal maka dia mati dengan kematian jahiliyah”. Muttafaq Alaihi.[2]

 

Rico Gathers Kids Jersey href=”#_ftnref1″ name=”_ftn1″>[1] HR. Bukhari: 3792 dan Muslim no: 1845.

[2] HR. Bukhari no: 7023 dan Muslim no: 1849

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/D4NBQ

About klikUK.com

Check Also

kurma

Puasa Tanggal 9 dan 10 Muharram Lebih Utama

Puasa tanggal 9 dan 10 Lebih Utama daripada tanggal 10 dan 11 Muharam Pertanyaan: Apa ...