Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli kitab

Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli kitab

quran23

Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli kitab

???? ????? ??????????  ?????: ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????: ((????????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ?????????????? ????? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ???????????? ?????????? ?????????????? Daniel Kilgore Womens Jersey ????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????)) ???? ????.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tiga orang akan mendapatkan dua pahala: Lelaki dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu beriman kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dan hamba sahaya yang menunaikan hak-hak Allah Ta’ala dan hak majikannya, dan seorang lelaki yang memiliki seorang budak wanita dan menidiknya dengan baik serta mengajarnya Martavis Bryant Kids Jersey dengan baik kemudian dimerdekakannya lalu dinikahinya maka dia mendapatkan dua pahala”. Muttafaq Reggie White Womens Jersey alaihi[1]

  • Wajib bagi seorang pemimpin untuk memperlakukan ahli dzimmah dengan hukum Islam pada masalah Jerricho Cotchery Youth Jersey hukum yang berhubungan dengan jiwa, harta, mengajukan tuntutan, penegakkan hukuman bagi tindak pidana yang mereka yakini keharamannya seperti pidana zina, bukan pada pidana yang mereka yakini kehalalannya seperti minum khamar, Jack Lambert Jersey memkan daging babi, maka mereka tidak dihukum atas perbuatn mereka tersebut namun mereka dilarang mengerjakannya secara terbuka.
  • Diwajibkan bagi ahliz dzimmah untuk tampil beda dengan kaum muslimin baik selama hidup atau setelah kematian mereka, agar masyarakat muslim tidak tertipu dengan mereka, maka mereka memakai pakaian dan berkendaraan dalam posisi yang lebih rendah agar terwujud perbedaan, dan dibolehkan bagi mereka memasuki mesjid pada saat ada harapan bagi keislaman Chuck Howley Authentic Jersey mereka kecuali masjidil harom yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih musyrik.
  • Tidak boleh mengedepankan ahluz dzimmah dalam sebuah majlis, dan tidak boleh pula berdiri untuk menyambut Michael Vick Authentic Jersey mereka Cedric Thornton Womens Jersey serta memulai mereka dengan salam, namun jika mereka memulai mengucapkan salam maka hendaklah kita membalasnya dengan mengucapkan: (Wa ‘alikum), juga tidak boleh memberikan ucapan selamat (sebagai penghormatan bagi) hari besar mereka. Mereka juga dilarang membangun biara, Darren Woodson Jersey gereja, dan membangun sarana ibadah lainnya, serta meneguk khamar, memakan babi dan membunyikan lonceng dan membaca kitab suci Robert Blanton Jersey mereka secara terbuka serta meninggikan meninggikan bangunannya melebihi bangunan seorang muslim dan lain-lain.

 

[1] HR. Bukhari: 97, Muslim: 154

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/Nwecf

About klikUK.com

Check Also

harga mahal

Sikap Yang Benar Ketika Kebutuhan Pokok Menjadi Mahal

Harga Mahal Abu Hazim Salamah bin Dinaar rahimahullah pernah ditanya: “Wahai Abu Haazim..!! Tidakkah engkau ...