Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Kekhalifahan di Tangan Quraisy

Ringkasan Fikih Islam : Kekhalifahan di Tangan Quraisy

Screenshot_372

Kekalifahan Harus di tangan Quraisy dan Manusia Lain Tunduk pada Kepeminpinan Braylon Edwards Womens Jersey Amara Darboh Kids Jersey Quraisy

 ???? ??????????? ?????? ????? ?????? ?????: ???????? ??????? ?????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????: ????? ???? ????????? ??? ???????? ??? ????????????? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ????? ???????? ??? ?????????? ?????????

Dari Mu’awiyah semoga Allah meridhainya berkata: Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya perkara kehalifahan ini harus pada suku quraisy, dan tidak ada seorangpun yang memusuhi mereka kecuali Allah akan mencampakkannya di atas wajahnya pada api neraka selama mereka menegakkan agama ini”. [1]

???? ???? ?????? ?????? ????? ????????? ???? ???????? ?? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: ??? ??????? ???? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ???????? ?????????

Dari Ibnu Umar semoga Greg Lloyd Jersey Allah meredhai mereka berdua bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Perkara khilafah ini senantiasa berada di tangan suku Quraisy selama dua orang di antara mereka ada yang masih hidup”.[2]

???? ????? ?????????? ?????? ????? ?????? ?????: Brandon Boykin Kids Jersey ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? James Conner Jersey ?????????: ????????? ?????? ?????????? ??? ???? ????????? ???????????? ?????? ?????????????? ????????????? ?????? ?????????????

Dari Coty Sensabaugh Authentic Jersey Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Manusia pengikut bagi suku Quraisy Jarvis Jones Jersey dalam perkara (kehalifahan) ini, orang muslim dari mereka adalah pengikut bagi orang muslim dari suku Quraisy, dan orang kafir dari mereka adalah sebagai pengikut bagi orang kafir dari suku Quraisy”.[3]

 

[1] Martavis Bryant Authentic Jersey HR.Bukhari: 7139.

[2] Muttafaq Alaihi, HR. Bukhari: 3501 Daryl Johnston Youth Jersey dan Muslim: 1820

Joe Looney Youth Jersey name=”_ftn3″>[3] Muttafaq Alaihi, Bukahri: 3495 dan Muslim: 1818

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/KGwUH

About klikUK.com

Check Also

wpid-img_20180611_1744155764868026292960762.jpg

Fatwa Ramadhan : Haruskah Tetap Puasa ketika Safar..?

Makna Hadits Orang yang Berpuasa dapat Satu Pahala dan Orang yang Berbuka dapat Dua Pahala ...