Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Aqduz Zimmah

Ringkasan Fikih Islam : Aqduz Zimmah

 news jizyah

Aqduz Zimmah

  • Aqduz zimmah adalah mengakaui keberadaan orang-orang kafir atas kekafiran mereka dengan syarat pembayaran jizyah (upeti) dan kewajiban mereka untuk mentaati peraturan Islam, di mana perjanjian ini dilakukan oleh seorang peminpin (negara Islam) atau wakilnya.
  • Jumlah jizyah: ditentukan oleh peminpin Negara Islam atau wakilnya, tergantung pada keadaan apakah dia hidup dalam kemudahan (kaya) atau kesusahan. Tidak diwajibkan membayar Bud Dupree Womens Jersey jizyah atas anak kecil, wanita, hamba sahaya, orang yang fakir, orang yang gila, buta dan rahib.
  • Apabila orang kafir zimmi (orang kafir yang telah terikat perjanjian) membayar jizyah (yang diwajibkan kepada mereka) maka hendaklah kita menerimanya, maka diharamkan bagi Nazair Jones Womens Jersey kaum muslimin memerangi mereka, dan jika salah seorang dari mereka masuk Islam maka kewajiban jizyah gugur baginya, dan hendaklah kaum muslimin menampakkan  kekuataan dihadapan mereka pada saat menerima jizyah sementara mereka dalam keadaan hina. Boleh menjenguk, menghibur dan berbuat baik kepada mereka untuk menarik hati L.C. Greenwood Womens Jersey mereka dan mengharapkan mereka agar masuk Islam.

Firman Allah Subhanahu Wata’ala :

????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ????? ??????????? ????????? ????? ???????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ????? Roosevelt Nix Womens Jersey ???????? ???? Josh Scobee Kids Jersey ????????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ???? ???? ?????? ??????????

Perangilah orang-orang yang Franco Harris Youth Jersey tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), Hines Ward Womens Jersey (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah: Heath Miller Jersey 29)

Dan Firman Allah  Subhanahu Wata’ala:

??? ??????????? ??????? ???? ????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ?????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??????????????

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir Brice Butler Womens Jersey kamu dari negerimu. Deion Sanders Youth Jersey Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Mumtahanah: 8).

 

 

 

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/YQ9uS

About klikUK.com

Check Also

Memilih teman yg baik

Pilar-pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -9

  Teman Shalih Menjaga anak-anak dalam pertemanannya termasuk pilar utama yang wajib diperhatikan dalam pendidikan ...