Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Adab Dalam Berjihad

Ringkasan Fikih Islam : Adab Dalam Berjihad

wallpaper-508735-1280x800

ADAB DALAM Mason Crosby Youth Jersey Mike Daniels Kids Jersey BERJIHAD

Termasuk adab dalam berjihad adalah: tidak berbuat khianat, tidak membunuh wanita dan anak kecil, orang tua, para pendeta Tedric Thompson Womens Jersey dan rahib (ahli ibadah ) yang tidak ikut berperang, akan tetapi jika mereka ikut berperang atau mereka ikut menyusun siasat perang maka mereka boleh dibunuh.

Termasuk di antara adab berjihad adalah bersih dari sifat ujub atau takabur, sombong dan riya’ serta tidak mengharapkan bertemu dengan musuh dan tidak boleh (menyiksa dengan) membakar manusia atau hewan.

Di antaranya juga, mendakwahkan Islam kepada musuh sebelum berperang, jika mereka tidak bersedia, maka mereka disuruh membayar jizyah atau upeti, namun jika menolak maka mereka boleh diperangi.

Di antara adab jihad adalah Jesse James Jersey berlaku sabar dan ikhlas serta menjauhi kemaksiatan, banyak berdo’a untuk memperoleh kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala, diantara do’a tersebut adalah:

?????????? ???????? ??????????  ?????????? ?????????? ????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????

 “Ya Allah yang menurunkan Kitab Merril Hoge Kevin Greene Kids Jersey Kids Jersey Al-Qur’an, menjalankan Landry Jones Kids Jersey awan, serta yang mengalahkan pasukan musuh, kalahkanlah mereka Anthony Brown Youth Jersey href=”http://www.0750xsaf.com/ross-cockrell-jersey-c-1_13.html” style=”color:#FFF”>Ross Cockrell Authentic Jersey dan Charles Tapper Authentic Jersey tolonglah kami untuk melawan mereka.” (Muttafaq ‘alaih).

Apabila takut terhadap musuh maka hendaknya berdo’a:

??????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????????????? ???? ????????????

 “Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher-leher mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

 

 

 

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/yeJ8G

About klikUK.com

Check Also

wpid-fb_img_15237576133111880934809.jpg

Hikmah bulan Shafar -5

15 Faidah Tentang Bulan Shafar (5) Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid 9. Tathayyur (merasa sial dengan ...