Home / Brankas / Perlindungan Diri Dari Gangguan Setan (bag.2)

Perlindungan Diri Dari Gangguan Setan (bag.2)

goa-jepang1

  • Pertahanan kesebelas: adzan

?? ??? Patrick Willis Authentic Jersey Deion Sanders Authentic Jersey ????? ??? ???? ??? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ???: (??? ???? ???????? ???? ???????? ??? ???? ??? ?? ???? ???????? ???? ??? ??????? ???? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ??? ??? ???????? ???? ??? ???? ??? ????? ?????? ????: ???? ???! ????? ???! ??? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ????!) ????????? ???????.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bila azan shalat dikumandangkan syetan lari dengan mengeluarkan kentut sehingga seseorang tidak mendengar suara azan, dan apabila azan selesai dikumandangkan syetan datang kembali hingga apabila Nazair Jones Jersey iqomat dikumandangkan syetan kembali lari hingga apabila iqomat selesai syetan datang lagi kemudian mengganggu pikiran orang yang sedang shalat, dia berkata: “Ingat ini, ingat itu”, sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya sehingga seorang lelaki tidak tahu berapa rakaatkah dia shalat”. Muttafaq ’alaih. [1]

  • Pertahanan kedua belas: Membaca do’a memasuki masjid

?? ???? ???: ????? ??? ???? ?? ???? ??? Cliff Avril Kids Jersey ???? ????? ?? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ???: (( ???????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???????????? ???? ???????????? ??????????? )) ???: ??? ? ???: ???? ???: ???? ??? ??? ??? ???????: ??? ??? ???? ?????. ????? ??? ????.

Dari Uqbah, dia berkata: Cam Thomas Eddie Lacy Youth Jersey Jersey Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma menceritakan kepada kami dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau saat memasuki masjid membaca:

???????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???????????? ???? ???????????? ???????????

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk”. Uqbah berkata: “Apakah cukup itu saja? Abdullah berkata: “Ya”. Abdullah berkata: “Barangsiapa yang membacanya maka setan akan berkata: “Orang ini terlindungi dari gangguanku sepanjang hari ini”. HR. Abu Daud. [2]

 

  • Pertahanan ketiga belas: Membaca doa keluar masjid.

?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????????? ???: ((??? ??? ????? ?????? ?????? ??? ????? ?????? Anthony Brown Youth Jersey ????? ???????? ????????? ?????: ??????????? ??????? ???? ????????? ?????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????: ??????????? ??????????? ???? ???????????? ??????????))?. ????? ??? ????.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Ezekiel Elliott Authentic Jersey Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ” Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi dan ucapkan:

Troy Aikman Youth Jersey ??????????? ??????? ???? ????????? ??????????

Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.

Dan bila keluar maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan ucapkan:

??????????? ??????????? ???? ???????????? ???????????.

Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Ibnu Majah. [3]

  • Perlindungan keempat belas: Berwudhu dan shalat terutama saat marah atau syahwat sedang membara. Karena wudhu sangat ampuh meredam marah dan gejolak syahwat.
  • Perlindungan kelima belas: Mentaati Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, menghindari banyak bicara, memandang hal yang haram, makan yang Tyson Alualu Youth Jersey banyak dan banyak bergaul.
  • Pertahanan keenam belas: Membersihkan rumah dari gambar, foto, patung, anjing dan lonceng.

?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ??? : ??? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? : ((?? ???? ???????? ???? ??? ?????? ?? ??????)) ????? ????.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar “. HR. Muslim. [4]

?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ???: ??? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? : (?? ???? ???????? ????? ???? ??? ?? ???) ??????? ????????.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda: “Para malaikat tidak menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim. [5]

  • Pertahanan ketujuh belas: Menghindari tempat berdiamnya jin dan setan yaitu pada reruntuhan rumah dan tempat-tempat najis, seperti: Jamban, tempat pembuangan sampah, dan tempat yang tidak dihuni, seperti gurun, tepian pantai yang jauh dari pemukiman, kandang unta dan lain-lain.

 Download versi PDF  : Perlindungan Diri Dari Gangguan Setan (bag.2)

 

[1]. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 608 dan Muslim no hadist : 389.

[2]. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466.

[3]. Hadist shahih, diriwayatkan Ibnu Majah no hadist 773.

[4]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2112.

[5]. diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/LQnKa

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

wpid-fb_img_15237576133111880934809.jpg

Hikmah bulan Shafar -5

15 Faidah Tentang Bulan Shafar (5) Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid 9. Tathayyur (merasa sial dengan ...