WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM co3r0qtl_terms AS t INNER JOIN co3r0qtl_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN co3r0qtl_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (11061) ORDER BY t.name ASC

Pendidikan Anak : Menyerahkan Urusan kepada Allah dan Bertawakal kepada-Nya | KlikUK.com
Home / Pendidikan Anak : Menyerahkan Urusan kepada Allah dan Bertawakal kepada-Nya

Pendidikan Anak : Menyerahkan Urusan kepada Allah dan Bertawakal kepada-Nya

Man caresses womans hands
Menyerahkan Urusan kepada Allah dan Bertawakal kepada-Nya 

Ada perkara penting yang hendaknya senantiasa dihadirkan dalam hati seorang ayah; yaitu bahwa bersamaan dengan perhatiannya terhadap sebab-sebab dan pilar-pilar agung dalam pendidikan terhadap anak-anaknya, ia harus menyerahkan dan mempercayakan urusannya kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya. Jangan bergantung kepada sebab-sebab tersebut akan tetapi hendaknya menyerahkan perkaranya kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya semata dalam memperbaiki anak-anaknya dan dalam menjaga mereka dengan penjagaan-Nya sebagaimana Dia menjaga hamba-hamba-Nya yang shalih.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata: “Saya berpendapat bahwa tidaklah seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya dan menempuh jalan syar’i dalam mengarahkan mereka melainkan Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberi hidayah kepada anak-anaknya.”[1]

Saya memohon kepada Allah agar menolong kita semua dalam mendidik anak-anak kita dan mengarahkan mereka dengan pengarahan yang benar, memperbaiki keadaan mereka, melindungi mereka dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah menjadikan mereka orang yang mendapat petunjuk dan menunjuki orang lain bukan orang sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Pilar-pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak (12)

Syaikh Dr. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr

(Sumber : Rakaiz Fii Tarbiyatil Abnaa’, karangan Dr. Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dari https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_010/ar_rakaiz_fi_tarbiyatul_abnaa.pdf).

[1] Fatawa Nur Aladdarbi jilid 2 halaman 24.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/QteyN

About klikUK.com

Check Also

halal haram fik

Daging Anjing Halal ?

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatkan kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak pula usaha ...