Home / Brankas / Pembahasan Tentang Jenazah : Kematian dan Hukum-Hukumnya

Pembahasan Tentang Jenazah : Kematian dan Hukum-Hukumnya

jenazah-ilustrasi-_130114203555-706Kitab Jenazah

1- Kematian dan hukum-hukumnya

. Sepanjang apapun usia seorang manusia, ia tetap akan meninggal dunia dan berpindah dari negeri tempat beramal menuju negeri pembalasan, dan alam kubur merupakan tempat akhirat yang pertama.

Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mengunjunginya apabila ia sakit dan mengikuti jenazahnya bila Jerry Rice Youth Jersey ia Joshua Garnett Authentic Jersey meninggal dunia.

  1. Firman Allah Ta’ala:

???? ????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ????? ?????????? ????? ??????? Richard Rodgers Jersey ????????? ?????????????? ??????????????? ????? ???????? ??????????? Maurkice Pouncey Jersey    

Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jum’ah :8)

  1. Firman Allah Ta’ala:

????????? ????????? ???????????? ????????? ?????? ???????? ??? Justin Gilbert Jersey ??????? ???????????  

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (QS. An-Nisaa`:78)

Apa yang wajib bagi orang Solomon Thomas Authentic Jersey yang Deangelo Williams Authentic Jersey sakit:

Orang yang sakit harus Louis Lipps Womens Jersey beriman (percaya) terhadap qadha` Allah Subhanahu wata’ala, sabar terhadap qadar-Nya, husnuzhzhan (berbaik sangka) kepada Rabb-nya, berada di antara sifat khauf (khawatir,takut) dan raja` (mengharap), jangan mengharapkan kematian, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wata’ala dan hak-hak manusia, menulis wasiatnya, berwasiat untuk karib kerabatnya yang tidak mewarisinya sepertiga (1/3) hartanya atau kurang dari 1/3 dan itu lebih baik, berobat agar sembuh dengan pengobatan yang dibolehkan. Disunnahkan baginya untuk mengadukan keadaannya pada Allah, dan diperbolehkan untuk memberitahukan pada orang lain asalkan bukan mengeluh dan menunjukan ketidak ikhlasannya (atas sakit yang ia derita).

Hukum mengharapkan kematian:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah seseorang darimu mengharapkan kematian karena mudharat yang dialaminya. Dan jika harus mengharapkan kematian, hendaklah ia membaca, ‘Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku.” Muttafaqun ‘alaih.[1]

. Seorang muslim harus bersiap-siap untuk mati dan banyak mengingatnya. Dan bersiap-siap Kyle Wilber Authentic Jersey mati adalah dengan taubat dari segala perbuatan maksiat, mengutamakan akhirat, melepaskan diri dari perbuatan zalim, menghadap kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan berbuat taat dan menjauhi yang diharamkan.

Dan di sunnahkan mengunjungi orang sakit dan mengingatkannya agar bertaubat dan berwasiat, dan berobat kepada dokter yang muslim, bukan dokter non muslim. Kecuali bila ia membutuhkannya dan Tony Romo Youth Jersey aman dari hal yang tidak dinginkan.

. Disunnahkan bagi orang yang menyaksikan seseorang yang hampir meninggal dunia (menjelang sakaratul maut) agar mentalqinnya dua kalimat syahadah, lalu mengingatkannya dengan ucapan ‘laailaaha illallah‘, berdoa untuknya dan tidak mengatakan sesuatu di hadapannya kecuali yang baik.

Tidak mengapa seorang muslim menghadiri kematian orang kafir untuk menawarkan Islam kepadanya dan berkata kepadanya, ‘Katakanlah: ‘laailaaha illallah‘.

 

[1] Muttafaqun ‘Alaihi. HR. al-Bukhari no. 6351, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 2680

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/s4b0B

About klikUK.com

Check Also

Memilih teman yg baik

Pilar-pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -9

  Teman Shalih Menjaga anak-anak dalam pertemanannya termasuk pilar utama yang wajib diperhatikan dalam pendidikan ...