? ????? ?????? Byron Jones Jersey ? ???? ??? ??????? 
Ini termasuk menjual barang yang sudah ditawar dan hampir deal oleh orang lain. Hal ini dilarang oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang disampaikan imam Muslim dalam shahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar yang berbunyi:

 ‏"‏ ?? ??? ????? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ‏"‏  

janganlah seorang menjual atas jualan saudaranya Michael Bennett Jersey dan janganlah meminang atas pinangan Robert Golden Youth Jersey saudaranya kecuali yang pertama mengizinkannya.
 
Dari sini para ulama melarangnya. Sikap yang benar adalah tidak menjualnya ke si B tanpa izin kepada yang pertama. Apabila mengizinkannya maka sah jual belinya.
 

wallahu 'alam

Kholid Syamhudi