Home / Akidah Akhlaq / Mendukung Kebatilan

Mendukung Kebatilan

harta pusaka

Mendukung ahli Batil

Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata kepada al-Hasan al-Bashri rahimahullah : “Wahai Abu Said beritahukanlah kepadaku tentang seorang yang tidak ikut dalam fitnah Ibnu al-Muhallab bin Abi Shafrah tapi dia membantunya dengan lisan dan ridha dengan hatinya”. Maka al-Hasan al-Bashri berkata: “Wahai keponakanku, berapa tangan yang membunuh onta (Nabi Shalih).?” Aku menjawab: Satu.! Beliau bekata lagi: “Bukankah seluruh kaum (Tsamud) binasa dengan ridha mereka dan diamnya mereka..?”

Seorang kadang tidak ikut langsung berserikat dengan ahli bathil dalam kebatilannya namun dia mendukung perbuatan mereka dengan lisannya atau ridha dengan hatinya terhadap kemungkaran mereka sehingga dianggap bersama mereka.

Sumber: http://al-badr.net/muqolat/4363

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/89880

About klikUK.com

Check Also

wpid-fb_img_15237576133111880934809.jpg

Hikmah bulan Shafar -5

15 Faidah Tentang Bulan Shafar (5) Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid 9. Tathayyur (merasa sial dengan ...