Home / Brankas / Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan)

Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan)

43

1.5. Kondisi politik, Keagamaan dan Sosial di Jazirah Arabiyah

Ketika kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, tampaknya perlu memberikan gambaran sekilas tentang kondisi politik, keagamaan dan social mereka sehingga memudahkan kita mengenal keadaan yang ada ketika islam muncul.

 

 

 

1.5.1. Sistem Pemerintahan dan Politik

Pemerintahan Arab sebelum datangnya Islam dapat dibagi menjadi dua ; kerajaan, namun tidak merdeka penuh dan kepemimpinan kepala suku yang sama dengan kekuasaan seorang raja. Bangsa Arab hampir seluruhnya merdeka dibawah pimpinan Jimmie Ward Jersey kepala suku dan sebagian lainnya dibawah kekuasaan kerajaan.

Kerajaan ini dapat diwakili oleh kerajaan Yaman, Alighasaan (di Syam)dan Al Hieroh.

 

1. Kerajaan di Yaman

Bangsa Arab Al Aribah yang terdahulu yang dapat diketahui beritanya adalah kaum Saba’ yang disebutkan dalam Al Qur’an. Allah berfirman:

???????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????????? ???????????? ??????????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ????? ????? ????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????????? ???? ?????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ??????? ??????? ???????? ????????? ??? ????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ???? ????? ???? ????????????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ?????????????? ???????? ????? ??????????? ????? ?????????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????????? ???? ?????? ??????????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ????????? ?????????? ????? ????? ?????????????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ????? ????????? ????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????? ????? ?????????? ????? ???????? ???? ?????? ??? ????????? ???????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ??????? ????? ????? ??? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ???? ???????? ????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ????????? ????? ????????? ??????? ??????????? ???? ??????? ???? ????????? ?????????????? ???????? ??????? ????? ????????? ???????? ??????? ????????? ???? ??????????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ?????????? ????? ????? ???????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ???? ??????????? ??????? ????? Pierre Garcon Womens Jersey ?????????????

 

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata:"Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Ilah Yang disembah kecuali Dia, Rabb Yang mempunyai'Arsy yang besar". Berkata Sulaiman:"Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan". Berkatalah ia (Balqis):"Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya:"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri". Berkatalah dia (Balqis):"Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". Mereka menjawab:"Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat Dion Jordan Authentic Jersey (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan". Dia berkata:"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata:"Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina". Berkata Sulaiman:"Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri". Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin:"Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya". Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab:"Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip".Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata:"Ini termasuk kurnia Rabbku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia Ethan Pocic Kids Jersey bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya Paul Richardson Kids Jersey lagi Maha Mulia". Dia berkata:"Robahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya)". Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya:"Serupa inikah singgasanamu" Dia menjawab:"Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah James Conner Jersey diri". Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya:"Masuklah Xavier Grimble Kids Jersey ke dalam istana".Maka tatkala Justin Hunter Womens Jersey dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya.Berkatalah Sulaiman:"Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis:"Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam". (QS. Al Naml 27: 22-44)

 

Mereka diketahui dalam penelitian ahli sejarah telah hidup sejak abad ke-25 sebelum masehi (SM) dan terus berkembang dan memiliki kekuasaan besar sampai abad ke-11 SM [1]

 

Dapat kita ringkas sejarah kerajaan Yaman ini kedalam perkiraan dibawah ini:

 

  1. Masa sebelum tahun 250 SM.. raja-raja saba’ dizaman ini bergelar Makrib Saba’ dan ibukotanya Shorwaah yang terdapat peninggalannya di sebelah barat kota Ma’rib sejauh perjalanan sehari. Tempat ini dikenal dengan nama Khoribah. Dizaman inilah dimulai pembangunan bendungan tertua yang dikenal dengan Sad Ma’rib (bendungan Ma’rib).
  2. Sejak tahun 250 David DeCastro Kids Jersey SM sampai tahun 115 SM berubah gelar raja-raja mereka dengan gelar Muluk Saba’ (raja-raja Saba’) dengan ibukotanya Ma’rib. Peninggalannya masih ada disebelah timur kota Shon’a berjarak 60 mil.
  3. Sejak tahun 115 SM sampai 300 M kabilah Himyaar dapat mengalahkan kerajaan Saba’ dan menjadikan kota Ridaan sebagai ibukotanya menggantikan Ma’rib. Kemudian kota Radaan ini dikenal dengan kota Dzifaar dan peninggalannya masih ada disekitar pegunungan dekat kota Yariem. Pada masa ini mulailah kerajaan Yaman mundur dan mulailah suku-suku Al Qahthoniyah melakukan imigrasi kedaerah-daerah sekitarnya. Diantara sebab kemunduran ini adalah munculnya kekuasaan Al Anbaath [2] yang telah menguasai utara Hijaaz dan kekuasaan Rumawie yang telah menguasai jalur perdagangan laut setelah menguasai Mesir, Suria dan sebelah utara Hijaaz serta adanya persaingan diantara Eli Rogers Jersey suku-suku Arab Yaman.
  4.  

 

 

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/uCiSK

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

Memilih teman yg baik

Pilar-pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -9

  Teman Shalih Menjaga anak-anak dalam pertemanannya termasuk pilar utama yang wajib diperhatikan dalam pendidikan ...