Home / Home

Home

Titian Ilmu Penyejuk Qalbu

[kleo_gap size=”20px”][kleo_search_form form_style=”transparent”][kleo_gap size=”30px”]
May 26, 2016

Fatwa : Hukum Menggantungkan Jimat yang Berasal dari al-Qur’an dan Selainnya

quran Hukum Menggantungkan Jimat yang Berasal dari al-Qur’an dan Selainnya     Pertanyaan ketiga dari fatwa nomor 181 Pertanyaan: Apakah menggantungkan jimat dari al-Qur’an dan ...Baca post
May 25, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Sebab-Sebab Terjadinya Khulu’

rumah rubuh Penyebab Khulu’  
  • Diperbolehkan khulu’ ketika seorang wanita telah membenci suaminya, baik itu disebabkan oleh buruknya pergaulan dia, jeleknya akhlak atau pribadinya, ataupun karena ...
Baca post
May 24, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Khulu’ Dan Hikmahnya

sekuntum mawar di padang gersang Khulu’  
  • Khulu’: Berpisahnya pasangan suami-isteri dengan imbalan yang dibayarkan kepada suami.
  • Hikmah disyari’atkannya:
Pada saat telah sirna kecintaan diantara suami dan isteri, ...Baca post
May 23, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Rujuk Dan Hikmahnya

bunga pantai Roj’ah (Rujuk)  
  • Roj’ah: Pengembalian wanita yang telah dicerai selain bain kepada ikatan sebelumnya tanpa akad.
  • Hikmah disyari’atkannya roj’ah:
Terkadang talak itu bisa terjadi dalam ...Baca post
May 18, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Kapan Wanita Diperbolehkan Meminta Talak..?

mengcerai Kapan Wanita Diperbolehkan Meminta Talak..?   Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak dihadapan qodhi (hakim pengadilan) jika dia merasa tersiksa oleh permasalahan yang ...Baca post
May 17, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Dua Macam Talak (Perceraian)

pecah Talak Roj’i dan Bain   1- Talak Roj’i: Seorang suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan satu talak, dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih dalam masa ...Baca post
May 11, 2016

Fatwa : Adakah Jeda Setelah Membaca Surah Al Fatihah Dalam Shalat

shalat-jumat-ilustrasi-_110415162717-566 Adakah Jeda Setelah Membaca Surah Al Fatihah   Syaikh Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan pernah ditanya : Apakah disyari’atkan bagi imam berhenti setelah membaca surah Al Fatihah ...Baca post
May 11, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Talak Sunnah dan Bid’ah

pembahasan-cerai Talak Sunnah dan Bid’ah   1- Talak sunnah: Yaitu seorang suami menceraikan isteri yang telah disetubuhinya dengan satu talak, dalam keadaan suci (bukan haidh) yang tidak disetubuhi pada ...Baca post
May 8, 2016

Fawaid : Terlalu Cepat dalam Membaca Al Qur’an, Makruh..!!

hafalan-alquran Makruh Terlalu Cepat dalam Membaca Al Qur’an   Banyak ulama’ salaf dari kalangan shahabat dan generasi setelehnya yang membenci terlalu cepat dalam membaca Al Qur’an. Alasannya ...Baca post
May 7, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Gambaran Talak (Perceraian)

Broken heart
Broken heart
Gambaran Talak   Talak adakalanya Munajjaz (langsung), Mudhofan (disandarkan) atau Mu’allak (digantung), sebagaimana penjelasan berikut: 1- Talak Munajjaz: Seperti perkataan ...Baca post
May 6, 2016

Fatwa : Masih Shalat Sunnah Padahal Iqamah Sudah Dikumandangkan

meninggalkan_shalat_3 Jika Sholat Sunnah ketika Dikumandangkan Iqomah   Syaikh Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan pernah ditanya : Saya pernah melihat seseorang ketika melaksanakan sholat sunnah ...Baca post
May 5, 2016

Fawaid : Hukum Ucapan “Shadaqallahul ‘Azhim” Setelah Baca Al Qur’an

quran Hukum Ucapan “Shadaqallahul ‘Azhim” Setelah Baca Al Qur’an   Para ulama yang duduk dalam Lajnah Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ mengatakan, “Ucapan ...Baca post
May 4, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Lafadz Talak

tali-putus1-1 Lafadz Talak   Berdasarkan lafadznya, talak terbagi menjadi dua bagian: 1- Talak shorih (jelas): Ini terjadi ketika menggunakan lafadz yang tidak ada kemungkinan lain selain talak, ...Baca post
May 2, 2016

Fatwa : Apakah hukum mengucapkan basmalah dalam sholat jahriyah ?

alfatihah Hukum Mengeraskan Basmalah dalam Sholat Jahriyah   Syaikh Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan pernah ditanya : Apakah hukum mengucapkan basmalah dalam sholat jahriyah ...Baca post
April 30, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Perceraian

Hati Hukum Talak  
  • Talak berhukum mubah ketika dia diperlukan, seperti ketika buruknya akhlak seorang isteri, atau karena buruknya pelayanan. Sementara itu talak diharamkan ketika tidak ...
Baca post
April 28, 2016

Pendidikan Anak : Orang Tua Harus Konsekuen dengan Ucapannya

bening2 Hendaklah Orang Tua Konsekuen dengan Ucapannya   Merupakan suatu aib bagi orang tua jika ia melarang anaknya mengerjakan akhlak yang buruk, tetapi orang tua justru melakukannya. Demikian ...Baca post
April 26, 2016

Qudwah : Beberapa Keteladanan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin

beautiful_road_3-t2 Beberapa Keteladanan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin –rahimahullah-   Di antara bentuk keteladanan Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin dapat kita lihat dari beberapa sikap beliau sebagaimana ...Baca post
April 25, 2016

Tazkiyatun Nufus : Urgensi Menjaga Lisan

how-speakers-blow Urgensi Menjaga Lisan   Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ...

Baca post
April 22, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Siapa yang Memiliki Hak Talak…??

cerai-dalam-islam Siapa yang Memiliki Hak Talak Talak hanya milik suami saja, karena dia lebih bisa menjaga kelangsungan hidup bersuami isteri yang telah dikorbankan padanya harta. Suami lebih perlahan, sabar ...Baca post
April 21, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Talak (Perceraian) Dan Hikmahnya

Perceraian-menurut-hukum-islam

Bab Talak (Cerai)

  Talak: Adalah melepas seluruh ikatan suami-isteri ataupun sebagiannya   Hikmah disyari’atkannya:   Allah mensyari’atkan pernikahan untuk mendirikan kehidupan ...Baca post
April 20, 2016

Fatwa : Bagaimana Tata Cara Mandi Janabah

mandi Bagaimana Tata Cara Mandi Janabah Syaikh Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan pernah ditanya :          Bagaimana tata cara mandi janabah yang paling utama ? Jawaban : Cara ...Baca post
April 18, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Nusyuz dan Pengobatannya

AA013336
Nusyuz dan Pengobatannya
  Nusyuz : Maksiatnya seorang isteri terhadap suaminya pada apa-apa yang menjadi kewajibannya. Jiwa ini terdorong untuk tidak menyukai apa yang telah menjadi ...Baca post
April 17, 2016

Fatwa : Tidak Boleh Menjadikan Al Quran Sebagai Jimat

quran kecil Diperbolehkan Berobat dengan al-Qur’an dan Tidak Diperbolehkan Menjadikannya Sebagai Tamimah (Jimat)                   Pertanyaan keempat dari fatwa nomor ...Baca post
April 16, 2016

Fawaid : Jarak Safar yang Membolehkan Qoshor

syiah kecil Jarak Safar yang Membolehkan Qoshor   Di antara syarat diperbolehkannya mengqoshor sholat adalah bahwa jarak perjalanan yang dilakukan telah sampai batasan tertentu yang membolehkan qoshor. ...Baca post
April 15, 2016

Ringkasan Fikih Islam : Kehamilan Wanita

baby Kehamilan Wanita   Allah memberi kekhususan kepada wanita dengan ovum (sel telur) setiap bulannya, jika datang waktu yang telah ditetapkan dan telur tersebut bertemu dengan sperma ...Baca post

Silahkan menyebarkan artikel KlikUk.com dengan menyebutkan sumber untuk menjaga amanah ilmiah.