Home / Akidah Akhlaq / Fatwa : Nadzar Untuk Selain Allah

Fatwa : Nadzar Untuk Selain Allah

green_apples_3-t2Garry Gilliam Authentic Jersey width=”387″ height=”250″ />

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

Jamaal Williams Authentic Jersey right;”>?????

????? ??? ?? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ????

?????? ?????? ?? ?????? ??? 2251

? 2: ?? ????? ???? ???? ?????, ?????? ????: ?? ??? ??? ??? ?????, ??? ???? ???? ????? ??? ????; ???? ????? Jamaal Williams Womens Jersey ??? ????? ????? ???, ?????? ???? ????: ????? ??? ??? ???? ???? ?????????????? ??????, ??? ?? ???? ?? ????

? 2: ????? ??? ?? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ????, ?? ???? ??? ??? ???? ?????, ??? ??? ????? ??? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ??, ??? ??? ???? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ?????? ??????: ??? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?? ?????

??? ?? ????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ?????? ?????????; ???????? ??? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ???? ??? ??? ???? ???.

Jerry Rice Kids Jersey style=”text-align: right;”>????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ??, ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ???? ???????? ???? ???? ??? ??? ????? ????? ?? ??????? ???? ????? ?? ???; ????? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ????? JuJu Smith-Schuster Kids Jersey ??? ????? ??? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ?????, ????: ??? ?? ???? ???????? ?? ????? ????? ????.

????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????: ?? ??? ??? ??? ?????, ??? ???? ???? ????? ??? ????. Legarrette Blount Womens Jersey

?????? ???????? ???? ???? ??? ????? ????, ???? ????? ????.

?????? ??????? ?????? ??????? ????????

??????            : ??? ?????? ?? ??? ???? ?? ???

???? ???? ?????? : ??? ?????? ?????

???              : ??? ???? ?? ?????

???              : ??? ???? ?? ????

 Nadzar Termasuk Ibadah yang Merupakan Hak Allah Semata       

 

Pertanyaan kedua dari fatwa nomor 2251:

 

Pertanyaan:

Tentang hukum nadzar untuk selain Allah ta’ala, ada kelompok berpendapat bahwa tidak boleh bernadzar kecuali hanya untuk Allah ta’ala, jika untuk selain Allah maka merupakan kekufuran dan kesyirikan; karena nadzar adalah  ibadah dan ibadah untuk selain Allah adalah kekufuran. Kelompok lain berpendapat bahwa nadzar merupakan amal shalih yang pelakunya akan mendapat pahala. Manakah yang benar dalam perkara ini?

 

Jawab:

Nadzar termasuk ibadah yang merupakan hak Allah semata. Tidak boleh memalingkan sedikitpun dari ibadah untuk selain-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk selain Allah maka sungguh ia telah memalingkan sebagian dari ibadah yang merupakan hak Allah kepada sesuatu yang ia Mike Mitchell Authentic Jersey bernadzar kepadanya. Barangsiapa  memalingkan sebagian dari ibadah baik itu nadzar, menyembelih atau selainnya untuk selain Allah terhitung sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya Ben Roethlisberger Jersey masuk dalam keumuman firman Allah ta’ala: Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

 

Barangsiapa dari orang muslim yang terkena beban syari’at meyakini bolehnya nadzar dan menyembelih untuk penghuni kubur maka keyakinannya ini merupakan syirik besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Pelakunya diminta untuk bertaubat selama tiga hari dan ditekan sehingga mau bertaubat, jika tidak bertaubat maka dibunuh.

 

Diperbolehkan bagi anaknya mengambil hartanya semasa hidupnya dengan izinnya, demikian pula diperbolehkan baginya mengambil apa yang ia butuhkan dari harta ayahnya dengan cara yang baik tanpa sepengetahuannya jika anak tersebut miskin atau lemah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mencukupi kebutuhannya; berdasarkan hadits ‘Aisyah dalam kisah Hindun bin ‘Utbah istri Abu Sufyan yang mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan tidak memberinya harta yang bisa mencukupinya dan mencukupi anak-anaknya, maka Nabi bersabda: Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebatas apa yang dapat mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu.

 

Dengan ini jelaslah bahwa kebenaran bersama kelompok pertama yang berpendapat bahwa Paul Richardson Kids Jersey tidak boleh bernadzar kecuali untuk Allah ta’ala adapun untuk selain-Nya merupakan kekufuran dan kesyirikan.

 

Semoga Allah memberi L.C. Greenwood Kids Jersey taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

 

 

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

 

Ketua              : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil ketua     : Abdurrazaq ‘Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan

Anggota          : Abdullah bin Qu’ud

 

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/ein24

About klikUK.com

Check Also

haji umroh ok

Hadits Lemah : Kewajiban Haji dan Umroh

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، ...