Home / Akidah Akhlaq / Fadhilah Takwa, Yakin dan Tawakkal

Fadhilah Takwa, Yakin dan Tawakkal

green_apples_3-t2


Fadhilah Takwa

  1. Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

??? ???????? ????????? ???????? ???? ????????? ??????? Mark Glowinski Youth Jersey ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????? ?????? Malik Mcdowell Kids Jersey ????????? ??? ????????? ??????????    

“Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. Bud Dupree Womens Jersey Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”. (Q.S. Al Anfaal: 29)

  1. Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

??? Jacoby Jones Jersey ???????? ???????? ?????? ????????????? ???? ?????? ????????? ??????????????? ???????? ??????????? Merril Hoge Jersey ????????????? ????? ???????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ??????? ??????? ???????  

“Hai Cortez Kennedy Jersey manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Mike Wagner Authentic Jersey seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujuraat: 13)

  • Fadhilah Yaqin dan Tawakkal.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

????????? ????? ?????? ???????? ????? ???????? ???? ???????? ?????? ????????????? ??????????? ????????? ????????? ????????? ??????? ???????? ?????????? (173)????????????? ?????????? ???? ??????? ???????? ???? Anthony Hitchens Kids Jersey ???????????? ????? ???????????? ????????? ??????? ????????? ??? ?????? ??????? (174)

(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. Maka mereka kembali Terrance Williams Authentic Jersey dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar (Q.S. Ali Imran: 173 -174)

Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

?????? ??????? ??????? ???????? ???? ????????? (2) ???????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????? ???????? ???? ?????? ??????? ??????? ?????? Emmitt Smith Youth Jersey ???????    

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (Q.S. At Talaaq: 2-3 )

Baca Versi PDF : Fadhilah Takwa, Yakin dan Tawakkal

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/8FeFU

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

haji umroh ok

Hadits Lemah : Kewajiban Haji dan Umroh

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، ...