Home / Tazkiyatun Nufus (page 9)

Tazkiyatun Nufus

Waktu Seorang Muslim

lian

Waktu Seorang Muslim Allah Subhanahu Wata’ala telah membeli dari orang-orang yang beiman; diri mereka, harta-harta mereka, dan Allah menjanjikan bagi mereka syurga. Dan seyogyanya bagi setiap muslim menggunakan waktunya sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghabiskan waktu beliau. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala, melaksanakan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Pentingnya Berdakwah ke Jalan Allah

allah_j

Kewajiban berdakwah ke Jalan Allah Pentingnya berdakwah ke jalan Allah Allah Subhanahu Wata’ala telah menjelaskan seluruh hukum-hukum syariat secara global di dalam Al-Quran lalu dijelaskan secara terperinci oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wsallam di dalam sunah-sunah beliau shallallahu ‘alaihi wsallam. Akan tetapi, khusus masalah dakwah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala secara ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : 2 Golongan Manusia dalam Beramal

amalan manusia

Manusia dalam Beramal Terbagi Menjadi Dua Golongan Di antara mereka, ada yang bersungguh-sungguh beramal dan bekerja untuk kehidupan duniawi sehingga larut di dalamnya, lalu pergi meninggalkannya (dengan kamatian). Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh dalam beramal untuk kehidupan akherat kemudian meninggal dan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya, merekalah orang-orang yang ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Berda’wah di Jalan Alloh

Keutamaan Berda’wah di Jalan Alloh Setiap orang yang beriman dan menjalankan ibadah serta berdakwah ilallah, dimuliakan oleh Allah dengan memberikan beberapa karomah, di antaranya: Sesungguhnya Allah akan memuliakannya, meskipun ia tidak mempunyai sebab-sebab kemuliaan. Seperti Bilal dan Salman (semoga Allah meridhai mereka berdua). Allah akan menanamkan pada dirinya cinta kepada ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Kewajiban Dakwah di Jalan Allah

dakwah adalah wajib

Berdakwah atau Menyeru Manusia adalah Kewajiban Umat Ketika Allah Subhanahu Wata’ala telah memberikan dan memuliakan umat ini dengan tugas para nabi yaitu dakwah, maka Allah Subhanahu Wata’ala pun juga menentukan daerah, wilayah, dan hamba-hamba Nya yang akan dijadikan sebagai sasaran berdakwahnya umat ini, baik itu di belahan bumi bagian timur ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Sebab Sebab Mendapat Hidayah

Mushaf-Islamic

Sebab-sebab Mendapat Hidayah Di zaman nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam karena beberapa sebab, di antaranya: Ajakan yang dilakukan secara lisan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyeru kepada Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Arti Penting Dakwah di Jalan Allah

menara

Dakwah kepada Jalan Allah Kebutuhan umat kepada agama ini seperti butuhnya jasad kepada ruh. Ketika jasad kehilangan ruh, maka jasad  tersebut ikut menjadi rusak dan busuk; begitu pula dengan umat ini, ketika dia kehilangan agamanya maka hancurlah umat ini.   Rahmat Allah Subhanahu Wata’ala itu luas meliputi segalanya, dan di ...

Read More »

Fatwa : Hukum Menjahitkan Pakaian Isbal

menjahitkan isbal

Hukum Menjahitkan Pakaian Isbal Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin pernah ditanya, “Bolehkah seorang penjahit menjahitkan pakaian yang melebihi mata kaki bagi laki-laki ?”   Beliau menjawab, “Tidak halal bagi pemilik tempat jasa penjahitan untuk menjahitkan pakaian melebihi mata kaki untuk laki-laki. Karena menjulurkan pakaian melebihi mata kaki termasuk dosa ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Pilar-Pilar Agama Islam

pilar-pilar islam

Pilar-pilar Agama Islam Islam adalah agama dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, Allah Subhanahu Wata’ala telah menganugerahkannya bagi seluruh makhluk, Allah telah mengutus baginda para rasul dengan membawa agama Islam ini, sebagai penutup para nabi, dan Allah muliakan umat beliau dengan berdakwah kepada Nya sampai hari qiamat. Allah adalah Rabb ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Kebahagian dan Kesengsaraan

Surga Atau Neraka

Kebahagian dan Kesengsaraan Allah Subhanahu Wata’ala menjadikan kebahagiaan dan kesengsaraan sesuai dengan tingkat keimanan dan amal sholehnya, atau sebaliknya kekufuran dan amal buruknya. Orang yang beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala dan rasul Nya dengan melakukan amal-amal sholeh, maka dia hidup bahagia di dunia, kemudian kebahagiaannya ...

Read More »