Home / Postinganku (page 22)

Postinganku

Fatwa : Bagaimana jika Anak Tidak Melaksanakan Sholat

keajaiban-shalat-tahajud

Bagaimana jika Anak Tidak Melaksanakan Sholat Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin pernah ditanya tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anak yang meninggalkan sholat ? Beliau menjawab, “Apabila mereka memiliki anak-anak Mike Aaron Ripkowski Authentic Jersey Webster Womens Jersey yang tidak Javon Hargrave Jersey melaksanakan sholat, maka kewajiban mereka adalah menekan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Berjihad di Jalan Allah

kabah dahulu

Hukum Berjihad di Jalan Allah Berjihad di jalan Allah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum Cassius Marsh Jersey muslimin telah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu bagi sebagian yang lain. Jihad diwajibkan kepada setiap orang yang mampu berperang dalam beberapa keadaan, seperti: Apabila dirinya telah masuk dalam barisan peperangan Jika pemimpin ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Jihad, Hikmah Dan Tujuan Jihad

jalan luruz

JIHAD, HUKUM, DAN KEUTAMAANNYA Makna Jihad Jihad di jalan Allah Subhanahu Wata’ala adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu Wata’ala dan meninggikan kalimatNya. Mujahid di jalan Allah Subhanahu Wata’ala adalah orang yang berperang di jalanNya dengan tujuan agar kalimat Allah (agama ...

Read More »

Fatwa : Hukum Meninggalkan Shalat Sekali Tanpa Udzur

berdoa-dengan-bahasa-selain-arab-bolehkah-934

Jika Sekali Tidak Sholat Apakah Dihukumi Kafir Fadhilatu Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin pernah ditanya, “Apakah orang yang sekali meninggalkan sholat tanpa udzur telah kafir? Dan jika ia telah bertaubat apakah wajib Jeremy Zuttah Womens Jersey mengqodho’ sholat yang ia tinggalkan itu ?   Beliau manjawab, ‘Barangsiapa meningalkan sholat ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Sumpah

bersumpah-selain-alloh

Yamin (Sumpah) Yamin: Sumpah atas Allah atau dengan salah satu nama maupun sifat-sifat-Nya Disayari’atkannya sumpah: Sumpah disyari’atkan dalam mengakui hak-hak manusia secara khusus, hal seperti inilah yang disumpahi, sedangkan yang berhubungan dengan hak Allah, seperti berbagai macam ibadah dan had, maka hal tersebut tidak boleh disumpahi, sehingga hendaklah tidak diperintah ...

Read More »

Fatwa : Apakah Orang yang Terkadang Meninggalkan Sholat Dihukumi Kafir..?

sajadah

Apakah Orang yang Terkadang  Meninggalkan Cliff Avril Authentic Jersey Sholat Dihukumi Kafir Fadhilatu Syaikh Muhammad bin Chidobe Awuzie Jersey Sholih Al ‘Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang terkadang sholat dan terkadang meninggalkannya, apakah dihukumi kafir ?   Beliau menjawab, “Yang nampak bagiku bahwasannya orang tersebut tidak kafir, kecuali Cole Beasley ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Penghalang Persaksian

Barriers of Reticence

Penghalang Persaksian Penghalang persaksian ada delapan, yaitu: Kerabat dari keturunan: mereka adalah Mike Mitchell Youth Jersey ayah dan seterusnya ke atas, anak dan ke bawahnya, persaksian sebagian mereka terhadap sebagian lainnya tidak diterima; Quinton Dial Jersey dengan tuduhan akan kuatnya kekeluargaan, akan tetapi akan diterima jika bersaksi terhadap mereka (bersaksi ...

Read More »

Fatwa : Hukum Menunduk untuk Menghormati Orang Lain

salim

Hukum  Menunduk  Tyler Lockett Youth Jersey untuk Menghormati Orang Lain Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin Eli Rogers Kids Jersey pernah ditanya, “Ada bentuk penghormatan yang khusus dilakukan oleh selain kaum muslimin yaitu  menunduk. Yaitu dengan menundukkan kepala dan badan, sebagaimana dinamakan dalam syari’at kita dengan ruku’. Apa pengarahan anda ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Persaksian Dan Syarat-Syaratnya

pengadilan

Syahadah (saksi) Syahadah : Penghabaran tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz: saya bersaksi, saya telah melihat, saya telah mendengar ataupun lainnya. Hal ini disyari’atkan Allah untuk menetapkan hak milik seseorang. ??? ???? ?????: ” ???????????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ??????? “ Allah berfirman: “dan persaksikanlah dengan dua orang ...

Read More »