Home / Kitab dan hadist (page 30)

Kitab dan hadist

Ringkasan Fikih Islam : Sebab-Sebab Terjadinya Khulu’

rumah rubuh

Penyebab Khulu’   Diperbolehkan khulu’ ketika seorang wanita telah membenci suaminya, baik itu disebabkan oleh buruknya pergaulan dia, jeleknya akhlak atau pribadinya, ataupun karena takut terjerumus dalam dosa dengan meninggalkan haknya. Dianjurkan bagi suami untuk menerima khulu’ tersebut sebagaimana dia telah diperbolehkan. Apabila seorang isteri membenci suami karena agamanya, seperti ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Khulu’ Dan Hikmahnya

sekuntum mawar di padang gersang

Khulu’   Khulu’: Berpisahnya pasangan suami-isteri dengan imbalan yang dibayarkan kepada Vance Mcdonald Youth Jersey suami. Hikmah disyari’atkannya: Pada saat telah sirna kecintaan diantara suami dan isteri, akan muncullah padanya kebencian dan kemurkaan, mulailah problem berdatangan, terlihatlah aib dari keduanya ataupun salah satunya, Garry Gilliam Womens Jersey pada saat seperti ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Rujuk Dan Hikmahnya

bunga pantai

Roj’ah (Rujuk)   Roj’ah: Pengembalian Aaron Ripkowski Authentic Jersey wanita yang telah dicerai selain bain kepada ikatan sebelumnya tanpa akad. Hikmah disyari’atkannya roj’ah: Terkadang talak itu bisa terjadi dalam keadan marah dan dorongan, bisa Kyle Juszczyk Youth Jersey terjadi hal tersebut timbul tanpa difikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu akan akibat ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Kapan Wanita Diperbolehkan Meminta Talak..?

mengcerai

Kapan Wanita Diperbolehkan Meminta Talak..?   Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak dihadapan qodhi (hakim pengadilan) jika dia merasa tersiksa Vince Williams Authentic Jersey oleh permasalahan yang menjadikannya tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya, sebagaimana  beberapa Joe Greene Womens Jersey Brad Wing Kids Jersey gambaran berikut: 1- Ketika suami ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Gambaran Talak (Perceraian)

Broken heart

Gambaran Talak   Talak adakalanya Munajjaz DeShawn Shead Kids Jersey (langsung), Mudhofan (disandarkan) atau Mu’allak (digantung), sebagaimana penjelasan berikut: 1- Talak Munajjaz: Seperti perkataan terhadap isteri: kamu saya cerai atau saya telah menceraikanmu, talak seperti ini akan langsung jatuh ketika itu pula, karena dia tidak mengikat dengan apapun. 2- Talak ...

Read More »