Home / Kitab dan hadist (page 103)

Kitab dan hadist

Islam Dan Liberalisme

sunset

Musuh-musuh islam tidak henti-hentinya menyerang kaum muslimin dan merusak agama mereka. Tidak cukup hanya dengan mencabik-cabik negara Islam menjadi negara-negara kecil dan terbelakang dengan mengambil sumber daya alamnya yang demikian kaya. Mereka masih terus dan akan terus merusak agama dan kehidupan kaum muslimin hingga mereka meninggalkan Islam dan mengikuti mereka. Salah satunya adalah pemikiran liberal (liberalisme) yang dengan bangganya menampakkan kepalanya ditengah-tengah kaum muslimin tanpa rasa khawatir dan takut sama sekali.

Read More »

Aqidah Ahlussunnah Terhadap Al Arsy

61

Imam Ath Thahawi berkata: "Al Arsy dan Kursi adalah benar adanya". Akan tetapi walaupun demikian masih banyak kaum muslimin yang mengaku telah beriman kepada yang ghaib yang belum mengetahui permasalahan ini bahkan mengingkari keberadaannya walaupun mereka telah membaca Al Quran dan mengerti maknanya. Oleh karena itu tampaknya perlu dibahas lagi permasalahan ini agar diketahui dan dipahami sesuai dengan hakikat kebenaran yang berdasarkan Al Quran dan As Sunnah.

Read More »

Hakekat Mencintai Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam

26

Demikian tinggi dan besarnya kedudukan RasulullahShallallahu'alaihi Wasallam disisi Allah, sehingga Allah mewajibkan kepada hamba-hambaNya beberapa hak dan kewajiban seputar beliau, diantaranya mencintai dan mengagungkannya melebihi diri hamba itu sendiri bahkan melebihi kecintaan kita kepada orang lain selain beliau, sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau: Artinya: "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikanku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia." [HR. Al Bukhori dalam kitab Al Iman, Bab Hubbur Rasul minal Imaan, no. 14 ]

Read More »

Mengenal Masjid Al Haram

mecca

Masjid Al Haram adalah masjid yang ada padanya ka’bah, dahulu masjid ini tidak bertembok akan tetapi dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dari semua arah dan perluasan yang pertama terjadi pada masjid ini setelah datangnya islam yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Al Khothob radhiyallahu 'anhu

Read More »

Kota Makkah

kota

Sejarah perkembangan kota makkah berawal dari hijrohnya Ibrohim 'alaihis salaam dari Iraq ke Syam, kemudian dari Syam ke Mesir dengan membawa risalah tauhid dan beliau ditemani oleh istrinya yang setia lagi cantik jelita saarah.

Read More »

Masa Sebelum Kenabian

gelap

Keadaan Alam ketika Diutusnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam Manusia pada abad ke-6 dan ke-7 masehi, hidup dalam kegelapan dan kebodohan, ketika telah tersebar merata paganisme, khurafat, fanatisme kebangsaan, rasialisme dan kesenjangan antara tingkatan kehidupan manusia dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan politik serta penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari fitrahnya mereka. Kemudian ...

Read More »