Home / Fiqih (page 20)

Fiqih

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)

idul-adha-desa

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)      SYARAT-SYARAT UDHIYAH Disyaratkan untuk hewan yang akan disembelih terpenuhinya beberapa syarat. Tidak sah suatu sembelihan  sebagai udhiyah kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat terebut, di antaranya adalah : Hewan tersebut termasuk binatang ternak,yaitu onta, sapi, domba, atau kambing. Telah memasuki umur minimal yang ditentukan syari’at, dan tidak ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)

kambing

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)     WAKTU PENYEMBELIHAN Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai sejak selesainya sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq. Maka waktu penyembelihan hewan kurban adalah empat hari, yaitu hari raya idul adha (tanggal 10 Dzulhijah) dan tiga hari setelahnya (tanggal 11, 12, dan ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (1)

qurban5

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (1)   Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga dan shahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari qiyamat. Berkenaan dengan akan datangnya hari raya Idul Adha, pada kesempatan kali ini kami membahas beberapa hal berkaitan dengan penyembelihan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Jinayat

mengcerai

Al Jinayat   Al jinayat : melakukan sesuatu terhadap badan orang lain, terutama atas apa yang mewajibkan qishas, harta ataupun kafarat.   Hikmah disyari’atkannya qishas : Allah menciptakan Adam dengan Tangan-Nya, meniupkan padanya ruh, memuliakannya dari seluruh makhluk dan menjadikannya kholifah dimuka bumi untuk perkara yang sangat besar, yaitu agar ...

Read More »

Fatwa : Pertunangan Yang Disyari’atkan

alasan-wanita

Pertunangan Yang Disyari’atkan   Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan khitbah dalam Islam ?, biasanya dalam resepsi pertunangan sepasang calon pengantin saling bertukar cincin pernikahan, apakah cara ini dibenarkan oleh syari’at ?   Jawaban : Alhamdulillah Khitbah menurut syari’at adalah jika seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk menikah dengannya, menurut ...

Read More »