Home / Fiqih (page 111)

Fiqih

Talbiyah dalam Haji

index

  Kupenuhi Panggilan Engkau……Wahai Allah.       Talbiyah antara Makna dan Hukum Syar’i.   ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ??   Labaik Allahumma Bobby Wagner Youth Jersey Labaaik, labaaik Laa Syarika Laka Labaaik Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal ...

Read More »

Hukum-Hukum Seputar Sholat Jama’ah

masjid

  Sholat berjama’ah memiliki adab dan hukum-hukum yang terkait dan berhubungan dengannya. Semua ini karena arti penting dan kedudukannya dalam islam. Padahal pada kenyataannya banyak kaum muslimin yang belum mengetahui hal ini, sehingga banyak dijumpai mereka sholat berjama’ah tanpa memperhatikan adab dan hokum yang terkait. Akhirnya mereka terjerumus kedalam kesalahan ...

Read More »

Hukum Jama’ah Kedua Dalam Satu Masjid

jamaah

  Sering sekali terjadi pengulangan jamaah dalam satu masjid, sehingga lebih dari dua jamaah, bahkan terkadang terjadi dua jamaah dalam satu waktu. Hal ini merupakan kenyataan yang harus diketahui hokum syari’at tentangnya, agar semakin jelas permasalahan dan hokum syari’atnya.

Read More »

Al Tatswieb dalam Adzan

small_Double Rainbow, City Silt, Colorado, USA

  Permasalahan Al tatswieb bukanlah masalah asing bagi kaum muslimin, karena setiap adzan shubuh mereka mendengarkannya. Namun banyak tata cara dan hukum yang dirasa belum banyak yang mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu sekali dijabarkan permasalahan ini agar kita dapat mengamalkannya sesuai dengan syariat Islam.  

Read More »

Adzan dan Iqamah (2)

adzan

    Hukum dan Richard Rodgers Womens Jersey Pensyariatan Adzan   Adzan dan iqamah disyariatkan berdasarkan nash syariat diantaranya kisah Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khothob sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Zaid diatas.  

Read More »

Qiyam Ramadhan

puasa

      Diantara amalan ramadhan yang selalu dilakukan kaum muslimin adalah Qiyaam ramadhanatau sholat Tarawih. berikut ini beberapa hukum seputarnya     1. Keutamaannya Qiyam Ramadhan adalah menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah solat. Amalan ini memiliki keutamaan-keutamaan bagi pelakunya, yaitu:   a. Mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah ...

Read More »

Sifat Wudhu Rasulullah

wudhu1

  SIFAT WUDHU RASULULLAH         Sesungguhnya Allah Subhanallahu wa Ta’ala telah mengutus Muhammad Shallalahu ‘alahi wassalam pada masa kevakuman para rasul dan pada masa perpecahan umat manusia yang tidak mengetahui sedikitpun agama Allah Subhanallahu wa Ta’ala, bahkan hujjah mereka dalam mengambil sesembahan selain Allah Subhanallahu wa Ta’ala adalah taklid, ...

Read More »

Al Rahn Gadai

U.S. Coins and Paper Money

       Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Read More »

Jual Beli dengan Sistem Uang Muka

money

        Setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.

Read More »