Home / Fiqih (page 110)

Fiqih

Urgensi Halal dan Haram Bagi Seorang Muslim

halal-dan-haram

    Haram Aja Susah Apalagi yang Halal ?   Era globalisasi banyak berpengaruh pada kehidupan seorang muslim, sadar atau tidak sadar mereka terseret kedalam arusnya. Hal ini tidak mungkin dipungkiri, karena lingkungan dan sarana komunikasi dan informasi terus memerangi dan merusak pikiran dan pola hidup sekitarnya. Iklan dari makanan ...

Read More »

Zakat Fitrah

zakat

Zakat Fithrah   Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari’atkan dalam islam berupa satu sho’ dari makanan yang dikeluarkan seorang muslim di akhir Ramadhan,dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah dalam berbuka dari Ramadhan dan penyempurnaannya,oleh karena itu dinamakan shodaqah fitrah atau zakat fitrah. (lihat Fatawa Ramadhan ,2/901).

Read More »

Talbiyah dalam Haji

index

  Kupenuhi Panggilan Engkau……Wahai Allah.       Talbiyah antara Makna dan Hukum Syar’i.   ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ??   Labaik Allahumma Bobby Wagner Youth Jersey Labaaik, labaaik Laa Syarika Laka Labaaik Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal ...

Read More »

Hukum-Hukum Seputar Sholat Jama’ah

masjid

  Sholat berjama’ah memiliki adab dan hukum-hukum yang terkait dan berhubungan dengannya. Semua ini karena arti penting dan kedudukannya dalam islam. Padahal pada kenyataannya banyak kaum muslimin yang belum mengetahui hal ini, sehingga banyak dijumpai mereka sholat berjama’ah tanpa memperhatikan adab dan hokum yang terkait. Akhirnya mereka terjerumus kedalam kesalahan ...

Read More »

Hukum Jama’ah Kedua Dalam Satu Masjid

jamaah

  Sering sekali terjadi pengulangan jamaah dalam satu masjid, sehingga lebih dari dua jamaah, bahkan terkadang terjadi dua jamaah dalam satu waktu. Hal ini merupakan kenyataan yang harus diketahui hokum syari’at tentangnya, agar semakin jelas permasalahan dan hokum syari’atnya.

Read More »

Al Tatswieb dalam Adzan

small_Double Rainbow, City Silt, Colorado, USA

  Permasalahan Al tatswieb bukanlah masalah asing bagi kaum muslimin, karena setiap adzan shubuh mereka mendengarkannya. Namun banyak tata cara dan hukum yang dirasa belum banyak yang mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu sekali dijabarkan permasalahan ini agar kita dapat mengamalkannya sesuai dengan syariat Islam.  

Read More »

Adzan dan Iqamah (2)

adzan

    Hukum dan Richard Rodgers Womens Jersey Pensyariatan Adzan   Adzan dan iqamah disyariatkan berdasarkan nash syariat diantaranya kisah Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khothob sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Zaid diatas.  

Read More »

Qiyam Ramadhan

puasa

      Diantara amalan ramadhan yang selalu dilakukan kaum muslimin adalah Qiyaam ramadhanatau sholat Tarawih. berikut ini beberapa hukum seputarnya     1. Keutamaannya Qiyam Ramadhan adalah menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah solat. Amalan ini memiliki keutamaan-keutamaan bagi pelakunya, yaitu:   a. Mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah ...

Read More »

Sifat Wudhu Rasulullah

wudhu1

  SIFAT WUDHU RASULULLAH         Sesungguhnya Allah Subhanallahu wa Ta’ala telah mengutus Muhammad Shallalahu ‘alahi wassalam pada masa kevakuman para rasul dan pada masa perpecahan umat manusia yang tidak mengetahui sedikitpun agama Allah Subhanallahu wa Ta’ala, bahkan hujjah mereka dalam mengambil sesembahan selain Allah Subhanallahu wa Ta’ala adalah taklid, ...

Read More »