Home / Fiqih (page 108)

Fiqih

Kupenuhi Panggilan Engkau……Wahai Allah

mecca

Talbiyah antara Makna dan Hukum Syar’i ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? Labaik Allahumma Labaaik, labaaik Laa Syarika Laka Labaaik Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal Mulka La Syarikalah….   Talbiyah yang terus menggema dan mengguruh diseantera tanah haram Makkah ...

Read More »

Hakekat Riba

niaga

Banyak sekali kaum muslimin telah mengetahui pengharaman riba namun masih terjebak karena tidak mengenal hakekat riba. Karenanya kami sampaikan hakekat riba dalam penjelasan sebagai berikut:

Read More »

Mu'amalat Ribawi dan Bahayanya

money

Muqaddimah   Muamalat Maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak jaman klasik, bahkan jaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada ditangan orang lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter,

Read More »

Dzikir Kunci Kebaikan

Tidak diragukan lagi setiap orang ingin mendapat kebaikan dan dijauhkan dari kemudhoratan. Namun tidak semua orang sadar dan mau bersungguh-sungguh dalam mencapai keinginan tersebut. Padahal Allah ?????? ?????? telah menjelaskan kunci-kunci kebaikan tersebut dalam wahyunya dengan gamlang dan tegas. Kunci kebaikan itu adalah dzikir kepada Allah (dzikrullah).

Read More »

Bangkai

small_Caution

    Islam dengan kesempurnaan syari’atnya sangat memperhatikan perkara yang langsung bersinggungan dengan kehidupan manusia apalagi bersinggungan dengan halal dan haram.

Read More »

Mengirim Kurban Keluar negeri

1320515-thumbnail

  Kaum muslimin telah tersebar diseantero dunia dengan keadaan ekonomi yang bertingkat-tingkat. Demikian juga negeri kaum muslimin bertingkat-tingkat, ada yang berlebih dari kecukupan dan ada yang kekurangan sampai kelaparan. Dewasa ini muncul sikap yang baik yang tumbuh dari solidaritas dan rasa kebersamaan kaum muslimin. Sikap mengirim sembelihan kurban kepara pengungsi ...

Read More »

Qurban bagi Mayit

small_Meat With Limes

  Menyembelih kurban merupakan syiar islam yang sangat perlu di tampakkan. Namun dewasa ini Isaiah Pead Kids Jersey bermunculan permasalahan-permasalahan seputarnya yang banyak dilakukan dan ditanyakan ketetapan hukumnya. Diantaranya menyembelih kurban bagi orang yang telah meninggal dengan mengharapkan hal itu bermanfaat dan pahalanya sampai kepada sang mayit tersebut.

Read More »

Qurban dan Pensyariatannya

small_Tomatoes

Islam telah mensyari’atkan sembelihan qurban kepada kaum muslimin dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah mereka. Namun masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu atau salah faham dalam pelaksanaan dan hukum-hukum sekitarnya. Banyak diantara mereka yang mampu dan enggan melaksanakannya atau merasa itu sesuatu yang tidak disyari’atkan atau menunggu kiriman sembelihan ...

Read More »

Hukum-hukum Kurban

small_Shish Kebab

  Kurban (Al Adh-hiyah) merupakan satu ibadah dan syiar Islam yang disyari’atkan sejak Nabi Ibrohim sampai sekarang yang senantiasa diadakan pada setiap hari raya adh-ha (‘ied Al Adh-ha) sehingga  menjadi satu amalan yang harus mendapatkan perhatian yang serius apalagi didapatkan banyak dikalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui hukum-hukum seputar kurban ...

Read More »