Home / Fiqih (page 107)

Fiqih

Sejarah Ushul Fikih Versi Ahlu sunnah wa al-Jama’ah

barang

Ilmu ushul fikih menurut ahlu sunnah wal jama’ah sebagaimana bidang keilmuan lainnya mengalami dan melalui beberapa tahapan penting. 1.    Marhalah Tadwin (kodefikasi) atau penulisan dasar-dasar ilmu ushul fikih yang dipelopori oleh imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i 2.    Marhalah Ittijaah al-Haditsi (ushul fikih dengan metodologi hadits) yang dipelopori imam Al-Khothib al-Baghdadi ...

Read More »

Jihad-Jihad Fardhu 'Ain

small_Seashells, Starfish on the Sand

Jihad yang fardhu 'ain merupakan permasalahan besar yang belum banyak diketahui kaum muslimin. Sehingga banyak para da'i berfatwa dan menyerukan jihad terhadap setiap pribadi tanpa dasar kaidah yang jelas.

Read More »

Pengharaman Babi

small_Meat With Limes

Allah telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Salah satunya babi.

Read More »

KAIDAH KETIGA

summer

KAIDAH KETIGA ??????????? ???????? ?????????????   Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan Kaidah ini termasuk kaidah fiqih yang sangat penting untuk dipahami, dikarenakan seluruh rukhshah dan keringanan yang ada dalam syari'at merupakan implementasi dari kaidah ini.

Read More »

Kaidah ke 2,Wasilah Dihukumi Sesuai dengan Tujuannya

cery

KAIDAH KEDUA Wasilah Dihukumi Sesuai Dengan Tujuannya     Beberapa hal yang masuk dalam kaidah ini antara lain adalah bahwasannya perkara wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib pula. Dan perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka ...

Read More »