Home / Brankas (page 20)

Brankas

Ringkasan Fikih Islam : Penerima Nadzar

kitchen

Penerima Nadzar Penerima nadzar keta’atan sesuai dengan apa yang telah diniatkan oleh pengucapnya, sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam syari’at, apabila ketika bernadzar dengan daging dan lainnya dia niatkan untuk fakir miskin, maka dia sendiri tidak boleh memakannya. Apabila niat yang dia nadzarkan adalah keluarga, pendamping ataupun teman-temannya, maka dia ...

Read More »

Fawaid : Mengeraskan Suara ketika Mengucapkan Salam

artikel_adab-bertamu

Mengeraskan Suara ketika Memberi Salam Imam Nawawi mengatakan, “Ukuran minimal ucapan salam yang dengannya seseorang dianggap menunaikan sunah memberi salam adalah dengan mengangkat suaranya sehingga orang yang diberi salam mendengarnya. Apabila yang diberi salam belum mendengarnya maka tidak dianggap telah memberi salam, dengan demikian tidak wajib Richard Rodgers Kids Jersey ...

Read More »

Mutiara Sunnah : Siwak

wadah-miswak

Bersiwak Ada beberapa waktu yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk bersiwak ketika itu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda : ???? ??? ???? ??????? ????? ???????? Kevin Greene Youth Jersey ?????????????? ???????????? ?????? ????? ???????. “Seandainya tidak memberatkan umatku, tentulah aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap Randall Cobb Authentic Jersey kali ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Macam Macam Nadzar

jalan

Pembagian Nadzar Nadzar mutlak: seperti perkataan: Saya bernadzar atas nama Allah untuk tidak melakukan ini, apabila dia melakukannya, maka dia wajib untuk membayar kafarat yamin. Nadzar ketika marah: yaitu ketika mengikat nadzarnya dengan suatu syarat yang bertujuan untuk tidak melaksanakannya, atau agar bisa melaksanakannya, atau untuk meyakinkannya ataupun juga untuk ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Nadzar dan Hukumnya

membakar-dosa

Nadzar Nadzar : Seorang mukallaf yang mewajibkan atas dirinya C.J. Prosise Jersey sesuatu yang pada dasarnya hal tersebut tidaklah wajib menurut pandangan syari’at, dengan cara mengucapkan sesuatu yang Landry Jones Youth Jersey menunjukan atas sesuatu yang diwajibkan tersebut. Hukum nadzar Le’Veon Bell Jersey : Nadzar diperbolehkan bagi seseorang yang mengetahui ...

Read More »

Fawaid : Disunnahkan Mengucapkan Salam 3 Kali

assalamualaikum

Disunnahkan Memberi Salam Tiga Kali ???? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? Jeremy Zuttah Youth Jersey ?????????  ????? ????? Ronnie Lott Womens Jersey ????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ????????. Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika berbicara Mike ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Syarat Wajibnya Kafarat Sumpah

gurun pasir

Syarat-syarat Wajibnya Kafarat Sumpah Yamin (sumpah) tersebut diucapkan oleh seorang mukallaf atas perkara yang mungkin terjadi Troy Polamalu Womens Jersey dikemudian hari, seperti dia yang bersumpah untuk tidak memasuki rumah milik si Fulan. Sumpah dilakukan dalam keadaan memiliki pilihan, apabila dia bersumpah dalam keadaan dipaksa, maka sumpah tersebut tidak bisa ...

Read More »

Mutiara Sunnah : Sunnah Sunnah Wudhu (4)

gentong

Yang Disunnahkan ketika Berwudhu (4) Hemat dalam menggunakan air. Hal Cody Wallace Authentic Jersey ini berdasarkan hadits : ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? “Dahulu Marcus Gilbert Jersey Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam Senquez Golson Youth Jersey berwudhu dengan air satu mud.”[1] Sholat dua rakaat setelah wudhu. Hal C.J. Prosise ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Bersumpah

lian

Hukum Sumpah Wajib: Yaitu Justin Brown Youth Jersey yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang dari kematian. Sunnah: Seperti ketika bersumpah untuk mendamaikan perselisihan. Mubah: Seperti sumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan Brett Hundley Womens Jersey yang Delano Hill Womens Jersey mubah ataupun meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu permasalahan dan lainnya. Makruh: Seperti ...

Read More »