Home / Brankas (page 154)

Brankas

Zakat Fitrah

zakat

Zakat Fithrah   Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari’atkan dalam islam berupa satu sho’ dari makanan yang dikeluarkan seorang muslim di akhir Ramadhan,dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah dalam berbuka dari Ramadhan dan penyempurnaannya,oleh karena itu dinamakan shodaqah fitrah atau zakat fitrah. (lihat Fatawa Ramadhan ,2/901).

Read More »

ITTIBA’ KEPADA NABI

rope

      ?????????? ?????????? ???? ?????? ?????????????     Ittiba' kepada Nabi menurut Al Qur'an dan Sunnah   Ittiba’ kepada Nabi ??? ? ??? ???? ???? adalah salah satu inti dan pondasi dasar agama islam. Juga merupakan syariat paling agung yang diterima dan diketahui dengan pasti.

Read More »

Madzhab

jalan bercabang

Madzhab dan Perkembangannya Hari demi hari kaum muslimin dewasa ini selalu mendapakan ujian pengkaburan nilai-nilai agamanya. Pengkaburan ini dilakukan dengan slogan perbedaan madzhab, sehingga akhirnya istilah madzhab dijadikan pembungkus kebid ‘ahan dan penyelewengan dalam agama. Realita yang ada menunjukkankan juga istilah madzhab memiliki konotasi taqlid, oleh karena itu perlu sekali ...

Read More »

Talbiyah dalam Haji

index

  Kupenuhi Panggilan Engkau……Wahai Allah.       Talbiyah antara Makna dan Hukum Syar’i.   ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ??   Labaik Allahumma Bobby Wagner Youth Jersey Labaaik, labaaik Laa Syarika Laka Labaaik Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal ...

Read More »

Awas Racun Syi'ah

small_Landscape - Country path

    BAHAYA SYIAH     Disarikan Oleh Abu Asma Kholid bin Syamhudi dari kitab Ushul Madzhab Syiah Itsna Asyariyah karya Dr. Nashir bin Abdillah Al Qifaariy dengan penambahan dari kitab-kitab Syeikhil Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya   Pengantar     Dewasa ini kebidahan telah merebak didalam tubuh kaum ...

Read More »

Hakekat 'Arsy

arsy

    Aqidah Ahlussunnah seputar Arsy       Pengantar   Mengenal hal-hal yang ghoib dan mengimaninya merupakan salah satu sifat kaum muttaqin sebagaimana firman Allah :   ?????? ?????????? ??? ?????? ????? ????? ?????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ???????????     Kitab (Alquran) ini tidak ada ...

Read More »

Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan 2)

25

1.5. Kondisi politik, keagamaan dan social di Jaziroh Arabiyah                Ketika kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, tampaknya perlu memberikan gambaran sekilas tentang kondisi politik, keagamaan dan social mereka sehingga memudahkan kita mengenal keadaan yang ada ketika islam muncul.

Read More »

Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan)

43

1.5. Kondisi politik, Keagamaan dan Sosial di Jazirah Arabiyah Ketika kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, tampaknya perlu memberikan gambaran sekilas tentang kondisi politik, keagamaan dan social mereka sehingga memudahkan kita mengenal keadaan yang ada ketika islam muncul.      

Read More »

Masa Sebelum Kenabian

dulu

    Keadaan Dunia ketika diutusnya Rasululloh   Manusia pada abad ke-6 dan ke-7 masehi hidup dalam kegelapan dan kebodohan, ketika telah tersebar merata paganisme, khurofat, fanatisme kebangsaan, rasialisme dan kesenjangan antara tingkatan kehidupan manusia dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan politik serta penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari fitrohnya mereka. Kemudian ...

Read More »

Mengenal Sejarah Nabi

index

                                                                                          Rasulullah sebagai sosok teladan yang baik merupakan pribadi yang harus kita ketahui perjalanan hidupnya sejak beliau lahir sampai wafat. Mengetahui sejarah beliau merupakan satu kewajiban yang dibebankan kepada umat ini karena beliau adalah perantara dan penafsir Alquran secara perkataan dan perbuatan, sehingga tidaklah mungkin kita dapat memahami ajaran agama ...

Read More »