Home / Brankas (page 153)

Brankas

Hakekat 'Arsy

arsy

    Aqidah Ahlussunnah seputar Arsy       Pengantar   Mengenal hal-hal yang ghoib dan mengimaninya merupakan salah satu sifat kaum muttaqin sebagaimana firman Allah :   ?????? ?????????? ??? ?????? ????? ????? ?????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????? ???????????     Kitab (Alquran) ini tidak ada ...

Read More »

Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan 2)

25

1.5. Kondisi politik, keagamaan dan social di Jaziroh Arabiyah                Ketika kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, tampaknya perlu memberikan gambaran sekilas tentang kondisi politik, keagamaan dan social mereka sehingga memudahkan kita mengenal keadaan yang ada ketika islam muncul.

Read More »

Keadaan Arab sebelum Kenabian (lanjutan)

43

1.5. Kondisi politik, Keagamaan dan Sosial di Jazirah Arabiyah Ketika kita akan berbicara tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, tampaknya perlu memberikan gambaran sekilas tentang kondisi politik, keagamaan dan social mereka sehingga memudahkan kita mengenal keadaan yang ada ketika islam muncul.      

Read More »

Masa Sebelum Kenabian

dulu

    Keadaan Dunia ketika diutusnya Rasululloh   Manusia pada abad ke-6 dan ke-7 masehi hidup dalam kegelapan dan kebodohan, ketika telah tersebar merata paganisme, khurofat, fanatisme kebangsaan, rasialisme dan kesenjangan antara tingkatan kehidupan manusia dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan politik serta penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari fitrohnya mereka. Kemudian ...

Read More »

Mengenal Sejarah Nabi

index

                                                                                          Rasulullah sebagai sosok teladan yang baik merupakan pribadi yang harus kita ketahui perjalanan hidupnya sejak beliau lahir sampai wafat. Mengetahui sejarah beliau merupakan satu kewajiban yang dibebankan kepada umat ini karena beliau adalah perantara dan penafsir Alquran secara perkataan dan perbuatan, sehingga tidaklah mungkin kita dapat memahami ajaran agama ...

Read More »

Qiyam Ramadhan

puasa

      Diantara amalan ramadhan yang selalu dilakukan kaum muslimin adalah Qiyaam ramadhanatau sholat Tarawih. berikut ini beberapa hukum seputarnya     1. Keutamaannya Qiyam Ramadhan adalah menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah solat. Amalan ini memiliki keutamaan-keutamaan bagi pelakunya, yaitu:   a. Mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah ...

Read More »

Syarah Aqidah Wasitiyah 1

lurus

        ? ????? ????????? ??????? ????????????? ???????????????? ????????? ????????? ???? ??????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ?????????? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ???????? ???? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ????? ???????? ?? ????? ????? ?? ...

Read More »

Sifat Wudhu Rasulullah

wudhu1

  SIFAT WUDHU RASULULLAH         Sesungguhnya Allah Subhanallahu wa Ta’ala telah mengutus Muhammad Shallalahu ‘alahi wassalam pada masa kevakuman para rasul dan pada masa perpecahan umat manusia yang tidak mengetahui sedikitpun agama Allah Subhanallahu wa Ta’ala, bahkan hujjah mereka dalam mengambil sesembahan selain Allah Subhanallahu wa Ta’ala adalah taklid, ...

Read More »

Al Rahn Gadai

U.S. Coins and Paper Money

       Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Read More »