Home / Brankas (page 148)

Brankas

Permusuhan Yahudi Pada Islam dalam Sejarah

duri

Permusuhan Yahudi terhadap Islam bukanlah hal baru, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Namun dewasa ini banyak usaha menciptakan opini bahwa permusuhan yahudi dan islam hanyalah sekedar perebutan tanah dan perbatasan Palestina dan wilayah sekitarnya, bukan permasalahan agama dan sejarah kelam permusuhan yang mengakar dalam diri mereka terhadap agama yang mulia ini.

Read More »

Jihad-Jihad Fardhu 'Ain

small_Seashells, Starfish on the Sand

Jihad yang fardhu 'ain merupakan permasalahan besar yang belum banyak diketahui kaum muslimin. Sehingga banyak para da'i berfatwa dan menyerukan jihad terhadap setiap pribadi tanpa dasar kaidah yang jelas.

Read More »

Pengharaman Babi

small_Meat With Limes

Allah telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Salah satunya babi.

Read More »

Mensyukuri Nikmat Allah dengan Menuntut Ilmu Agama

study

  Kewajiban Kita atas Karunia yang Kita Terima Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala dengan cara melaksanakan kewajiban terhadap-Nya. Merupakan kewajiban karena nikmat yang telah diberikan Allah Subhanallahu wa Ta’ala kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga ...

Read More »

Tiga Landasan Utama 4

kitab

?????? ??????? TIGA LANDASAN UTAMA (4) Oleh : Syaikh Muhammad At-Tamimi   MENGENAL NABI MUHAMMAD shollallohu ‘alihi wa sallam Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Mutthalib, bin Hasyim. Hasyim adalah termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedang bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putera Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga ...

Read More »

Tiga Landasan Utama 3

quran

  ?????? ??????? TIGA LANDASAN UTAMA (3) Oleh : Syaikh Muhammad At-Tamimi     MENGENAL ISLAM Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan agama Islam, dalam pengertian tersebut ...

Read More »