Home / Brankas (page 144)

Brankas

Mengenal Sejarah Nabi

index

                                                                                          Rasulullah sebagai sosok teladan yang baik merupakan pribadi yang harus kita ketahui perjalanan hidupnya sejak beliau lahir sampai wafat. Mengetahui sejarah beliau merupakan satu kewajiban yang dibebankan kepada umat ini karena beliau adalah perantara dan penafsir Alquran secara perkataan dan perbuatan, sehingga tidaklah mungkin kita dapat memahami ajaran agama ...

Read More »

Qiyam Ramadhan

puasa

      Diantara amalan ramadhan yang selalu dilakukan kaum muslimin adalah Qiyaam ramadhanatau sholat Tarawih. berikut ini beberapa hukum seputarnya     1. Keutamaannya Qiyam Ramadhan adalah menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah solat. Amalan ini memiliki keutamaan-keutamaan bagi pelakunya, yaitu:   a. Mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah ...

Read More »

Syarah Aqidah Wasitiyah 1

lurus

        ? ????? ????????? ??????? ????????????? ???????????????? ????????? ????????? ???? ??????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ?????????? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ???????? ???? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ????? ???????? ?? ????? ????? ?? ...

Read More »

Sifat Wudhu Rasulullah

wudhu1

  SIFAT WUDHU RASULULLAH         Sesungguhnya Allah Subhanallahu wa Ta’ala telah mengutus Muhammad Shallalahu ‘alahi wassalam pada masa kevakuman para rasul dan pada masa perpecahan umat manusia yang tidak mengetahui sedikitpun agama Allah Subhanallahu wa Ta’ala, bahkan hujjah mereka dalam mengambil sesembahan selain Allah Subhanallahu wa Ta’ala adalah taklid, ...

Read More »

Al Rahn Gadai

U.S. Coins and Paper Money

       Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu’amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Read More »

Jual Beli dengan Sistem Uang Muka

money

        Setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.

Read More »

I’tikaf dan Ied

index

Kaum muslimin dalam bulan ramadhan diberikan media dan sarana oleh Allah untuk bertakwa. Kemudahan-kemudahan yang ada disana membuat kaum muslimin menanti Kevin King Authentic Jersey dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat mencapai apa yang dicita-citakannya dari pengampunan dan keridhoan Allah. Oleh karena sudah menjadi satu kewajiban bagi kita ...

Read More »

Serba Serbi Ramadhan

masjid

Amalan Harian Ramadhan Bulan Ramadhan hampir tiba, kaum musliminpun menyambutnya dengan penuh harap dan kebahagian. Bagaimana tidak?! Bulan yang penuh barokah dan keutamaan. Bulan diturunkannya Al Qur’an yang menunjuki manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akherat. Maka tak heran kaum muslimin menyambutnya dengan penuh suka cita.

Read More »

Iman kepada Rasulullah

scene

Iman Kepada Rasulullah   Diantara hak-hak Nabi atas umatnya adalah beriman kepadanya. Iman ini merupakan konsekwensi dari persaksian (???? ?? ????? ???? ? ???? ????). Oleh karena itu, sedah menjadi kewajiban setiap orang yang mengucapkannya untuk mengetahui hakekat hak ini dan komitmen dengannya baik secara keyakinan, perkataan maupun amalan perbuatan.

Read More »