Home / Akidah Akhlaq (page 67)

Akidah Akhlaq

Dakwah Kewajiban Umat

images

  Dakwah merupakan jalannya para rasul dan para pengikutnya. Juga merupakan tugas utama mereka dalam memperbaiki keadaan umat manusia. Demikianlah Rasulullah ??? ? ??? ???? ???? diutus untuk berdakwah kepada tauhid dan akhlak yang mulia. Itu tidak hanya beliau, bahkan Rasul sebelumnyapun demikian.   Dakwah dan pembinaan generasi umat dengan ...

Read More »

Beragama yang Benar

jalan bercabang

Beragama Yang Benar,Kunci Kebahagian seorang Hamba Setiap orang ingin bahagia dan berusaha untuk mencapainya dengan segala daya dan upayanya. Mereka bersusah payah siang dan malam tanpa kenal lelah hanya untuk mendapatkan kebahagian yang mereka cita-citakan tersebut. Namun berapa banyak orang yang menginginkannya tidak dapat menggapainya dan berapa banyak orang yang ...

Read More »

Hakekat Takwa

dua

  Takwa sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap kehidupan seorang muslim. Namun masih banyak yang belum mengetahui hakekatnya. Setiap jum'at para khotib menyerukan takwa dan para makmumpun mendengarnya berulang-ulang kali. Namun yang mereka dengar terkadang tidak difahami dengan benar dan pas. Pengertian Takwa Untuk mengenal hakekat takwa tentunya harus kembali ...

Read More »

Hadiah Ketakwaan

kado

23 Vince Williams Kids Jersey Hadiah Ketakwaan   Telah lalu dijelaskan urgensi dan hakekat takwa serta anjuran dan perintah bertakwa. Untuk memotivasi hamba Allah dalam bertakwa, Allah memberikan hadiah bagi yang bertakwa yang didapatkan hamba tersebut didunia dan akherat. Semua itu Allah janjikan dalam Al Qur'an.

Read More »

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

duri

       Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang akan  mempengaruhi kemulian umat Islam. Sehingga Allah kedepankan penyebutannya dari iman dalam firman-Nya   ,??????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ????????????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? Kamu ...

Read More »

Kaedah Ber Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

index

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu kewajiban yang sangat agung dalam Islam. Jihad di jalan Allah ?????? ?????? sebagai penyempurnanya. Tentunya membutuhkan pengorbanan dalam menegakkannya. Dan Islam sebagai agama paripurna ditetapkan Allah ?????? ?????? untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Sehingga dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus mempertimbangkan permasalahan maslahat dan mafsadat, yang berdasar ...

Read More »

Sholat Rawatib

index

    Sholat Sunnah Rawatib       Sholat merupakan amalan paling utama dalam Islam dan amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Rasulullah ??? ? ??? ???? ???? bersabda:   ????? ??????? ??? ????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ...

Read More »

Tata Cara Sholat Nabi

pics1

  Setelah kita membahas tentang kuncinya Sholat maka pada kesempatan ini kita membuka pintu untuk melihat bagaimana isi sholat dan sifat-sifatnya yang telah dicontohkan Rasulullah ??? ? ??? ???? ???? melalui telaah hadits-hadits yang shohih yang sampai kepada kita,karena Rasulullah ??? ? ??? ???? ???? memerintahkan kita untuk itu dengan ...

Read More »

Kaedah dalam Memahami Islam

kitab

  Jauhnya kaum muslimin dari zaman kenabian dan zaman para salaf shalehmemberikan pengaruh besar dalam pemahaman dan amalan mereka. Sehingga tidak dapat dielakkan lagi munculnya kebidahan-kebidahan dan metodologi memahami islam yang menyimpang dari ajaran Rasulullah ??? ? ??? ???? ???? yang difahami para salaf umat ini. Mereka karena kejahilannya menjadikan ...

Read More »