Home / Akidah Akhlaq (page 54)

Akidah Akhlaq

Ringkasan Fikih Islam : Nabi Muhammad -shalallahu alaihi wa sallam-

kaligrafi-nabi-muhammad

Nasab dan pertumbuhannya: Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dilahirkan di Mekkah pada tahun gajah, bertepatan tahun 570 M. Bapaknya Abdullah meninggal dunia sedangkan beliau masih berada di Anthony Chickillo Authentic Jersey perut ibunya. Tatkala dilahirkan beliau dipelihara oleh kakeknya, Abdul ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hikmah Beriman Kepada Para Rasul

padang pasir

Hikmah diutusnya para nabi dan rasul: 1. Mengajak manusia kepada menyembah Allah subhanahu wa taala saja dan melarang penyembahan kepada selain-Nya. Firman Allah subhanahu wa taala: ???????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? Ahkello Witherspoon Jersey ?????????? ??????? ????????????? ??????????? Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah

tafsir-al-quran

Beriman kepada kitab-kitab, yaitu membenarkan dengan mantap bahwa Allah subhanahu wa ta’ala  telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya sebagai petunjuk untuk hamba-hamba-Nya. Kitab-kitab tersebut berasal dari kalam-Nya secara hakekat. Dan sesungguhnya apa yang dikandungnya adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya ada yang Allah subhanahu wa ta’ala ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Iman Kepada Malaikat

hujan-meteor-leonid-2012

Beriman (percaya) kepada malaikat yaitu membenarkan dengan pasti bahwa Allah subhanahu wa ta’ala mempunyai malaikat-malaikat yang ada. Kita beriman kepada yang disebutkan oleh Allah subhanahu Bradley McDougald Authentic Jersey wa ta’ala  namanya dari mereka seperti Jibril alaihissalam dan kepada yang tidak kita ketahui namanya dari mereka, maka kita beriman kepada ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Janji Allah Untuk Orang-Orang Beriman

kunci-kemenangan-islam

Allah subhanahu wa ta’ala memberi janji kepada orang-orang beriman dengan janji-janji yang sangat banyak di dunia dan akhirat. A. Janji-janji kepada orang-orang beriman di dunia, di antaranya: 1. Keberuntungan, seperti firman Allah subhanahu wa ta’ala: ???? ???????? ??????????????   Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (QS. Al-Mukminun:1)  2. Petunjuk, seperti firman ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Rukun Iman

rukun-iman

10. RUKUN-RUKUN IMAN           Rukun iman ada enam yaitu yang disebutkan dalam hadits Jibril ‘alaihissalam tatkala bertanya kepada Nabishalallahu alaihi wa sallam   tentang iman, Nabishalallahu alaihi wa sallam   menjawab: ‘Kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman kepada ketentuan baik dan buruk-Nya.” Muttafaqun ‘alaih.[1] ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : IMAN

ya-allah-janganlah-hancurkan-keimanan-kami

8. IMAN            Iman berarti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar (ketentuan) baik dan buruknya. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, dan amal hati, lisan dan anggota tubuh, iman itu bertambah Mike Daniels Womens Jersey dengan taat dan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : ISLAM

islam (1)

6. Jarvis Jones Youth Jersey ISLAM Tidak ada keberuntungan bagi umat manusia di dunia dan akhirat kecuali dengan Islam. Kebutuhan mereka terhadapnya melebihi  kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan darah. Setiap manusia membutuhkan syari’at. Maka, dia berada di antara dua gerakan: gerakan yang menarik kepada perkara yang berguna dan gerakan yang ...

Read More »