Home / Akidah Akhlaq (page 53)

Akidah Akhlaq

Ringkasan Fikih Islam : Perhitungan Amalan dan Timbangan

ilustrasi-persamaan-hukum-timbangan-keadilan-1

Hisab: Yaitu Allah subhanahu wa ta’ala menahan hamba-hamba-Nya di hadapan-Nya dan memperlihatkan pada mereka amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian membalas mereka menurut kadar amal perbuatan mereka. Satu kebaikan dengan balasan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat hingga kelipatan yang banyak, dan kejahatan dengan balasan seumpamanya. Mengambil ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Tiupan Terompet

hari akhir

Shuur adalah tanduk seperti terompet. Allah subhanahu wa ta’ala memerintahkan Israfil ‘alaihissalam agar meniup terompet yang pertama, yaitu tiupan kematian. Maka matilah yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta’ala . Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala  memerintahkannya agar meniup yang kedua, ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Tanda-Tanda Hari Kiamat

bumi-hancur

Pengetahuan tentang hari kiamat: Pengetahuan tentang waktu hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya selain Allah  subhanahu wa ta’ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala : ?????????? ???????? ???? ?????????? ???? ???????? ????????? ?????? ??????? ????? ????????? ??????? ?????????? ??????? ???????? Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah:”Sesungguhnya pengetahuan tentang hari ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Nabi Muhammad -shalallahu alaihi wa sallam-

kaligrafi-nabi-muhammad

Nasab dan pertumbuhannya: Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dilahirkan di Mekkah pada tahun gajah, bertepatan tahun 570 M. Bapaknya Abdullah meninggal dunia sedangkan beliau masih berada di Anthony Chickillo Authentic Jersey perut ibunya. Tatkala dilahirkan beliau dipelihara oleh kakeknya, Abdul ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hikmah Beriman Kepada Para Rasul

padang pasir

Hikmah diutusnya para nabi dan rasul: 1. Mengajak manusia kepada menyembah Allah subhanahu wa taala saja dan melarang penyembahan kepada selain-Nya. Firman Allah subhanahu wa taala: ???????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? Ahkello Witherspoon Jersey ?????????? ??????? ????????????? ??????????? Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk ...

Read More »