Home / Akidah Akhlaq (page 50)

Akidah Akhlaq

Ringkasan Fikih Islam : KITAB ILMU

ilmu-3

K  I  T  A  B    I  L  M  U Keutamaan berilmu 1. Firman Allah subhanahu wata’ala: ???????? ??????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ????? ??????????? ???????      ” …Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Ihsan

ihsan

Ihsan adalah menyembah/beribadah kepada Allah subhanahu wata’ala seakan-akan engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia subhanahu wata’ala melihatmu. a. Firman Allah subhanahu wata’ala: ????? ??????? ???? ????????? ????????? ??????????? ???? ??????????? “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan Clay Matthews Youth Jersey orang-orang yang berbuat kebaikan”. QS. ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Perintah Allah dan Buah Keimanan

Tanaman-berkembang-biak-900x1440-ed

A.  Perintah-perintah Allah subhanahu wata’ala terbagi dua:         1.  Perintah-perintah syar’iah yang kadang terjadi, dan terkadang manusia menyalahinya dengan izin Allah subhanahu wata’ala, di antaranya: ??????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????????????????? ?????????? “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Memahami Taqdir Allah

Cumulus_clouds_in_fair_weather

A.  Disyari’atkan menolak taqdir dengan taqdir: Menolak taqdir yang tersimpul sebab-sebabnya dan belum terjadi dengan sebab-sebab lain dari taqdir yang berlawanan, seperti menolak musuh dengan memeranginya, menolak panas dengan dingin serta semisal yang demikian itu. Menolak taqdir yang telah terjadi dengan sesuatu yang ditaqdirkan bisa mengangkat dan menghilangkannya, seperti menolak ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Beriman Kepada Qadar Allah

air api

Qadar: yaitu ilmu Allah subhanahu wata’ala terhadap segala sesuatu, dan tentang apa saja yang dikehendaki-Nya ada atau dikehendaki terjadi dari setiap makhluk, alam semesta, segala sesuatu, dan Allah subhanahu wata’ala mentaqdirkan hal itu, serta menulisnya di Lauhul Mahfudz. Al-Qadar adalah rahasia Allah subhanahu wata’ala terpadap makhluk-Nya, yang tidak diketahui oleh ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : NERAKA (8)

berllindung dari neraka

A.  Keluarnya orang-orang beriman pelaku maksiat dari neraka: 1.  Jimmy Graham Womens Jersey Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ????????? ???? ???? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ????? ???????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ????? ????????? ??????????. ?????: ????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????? ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : NERAKA (7)

api5

Gambaran tentang keadaan sebagian para penghuni neraka: Firman Allah subhanahu wata’ala: ????? ????????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ??????????? ?????????????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ????? ???????? ????????    “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : NERAKA (6)

api3

Pertengkaran antara para penghuni neraka: Tatkala orang-orang kafir melihat siksaan yang telah disediakan Allah subhanahu wata’ala kepada mereka, maka merekapun membenci diri mereka sendiri, kekasih-kekasih dan teman-teman mereka di dunia. Berbaliklah segala kasih sayang di antara mereka menjadi permusuhan. Saat itulah para penghuni neraka saling bertengkar satu sama lain dan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : NERAKA (5)

api 2

Gambaran tentang orang-orang yang disiksa di dalam neraka: 1.   Orang-orang kafir dan kaum munafik: Firman Allah subhanahu wata’ala: ?????? ??????? ??????????????? ????????????????? ????????????? ????? ????????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ??????? ???????     “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di ...

Read More »