Home / Akidah Akhlaq (page 30)

Akidah Akhlaq

Pendidikan Anak : Membiasakan Adab Sejak Dini -2

Yellow Ranunculus

  Hendaklah orang tua selalu bersabar dalam menganjurkan kebaikan kepada anaknya, dan tidak bosan-bosan menganjurkan, karena seorang anak terkadang belum Shayne Graham Womens Jersey memahami perintah ketika baru sekali K.J. Wright Womens Jersey diperintahkan kepadanya. Sebagaimana firman Alloh Ta’ala, ???????? ???????? ???????????? Cameron Heyward Youth Jersey ??????????? ????????? Dan perintahkanlah ...

Read More »

Tazkiyatun Nufus : Menghamba kepada Alloh dalam Keadaan Sempit Maupun Lapang

waktu-maghrib

Menghamba kepada Alloh dalam Keadaan Sempit Maupun Lapang Sesungguhnya Alloh tidaklah Bradley Pinion Womens Jersey memberikan ujian kepada hamba untuk membinasakannya, akan tetapi adanya ujian itu untuk menguji kesabaran dan penghambaannya Chris Boswell Youth Jersey kepada Alloh. Karena seorang hamba wajib memberikan penghambaannya kepada Alloh baik dalam keadaan lapang maupun ...

Read More »

Fatwa : Bolehkah Membungkuk Ketika Mengucapkan Salam…??

pohon berdansa

  Tidak Boleh Membungkuk ketika Mengucapkan Salam              Pertanyaan kedua dari fatwa nomor 7113 Pertanyaan: Apakah termasuk ajaran Islam jika seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya sambil membungkuk untuk mengagungkannya Ray Nitschke Authentic Jersey atau melepas Joe Gilliam Jersey kedua Brad Wing Jersey sandanya sambil membungkuk untuk mengagungkannya? Semua ini adalah adat ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Berbuat Adil Terhapa Istri-Istri

bunga 2

Sifat Keadilan diantara Deangelo Williams Womens Jersey Isteri Wajib bagi seorang suami untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya dalam Joe Gilliam Kids Jersey memberi, menginap, nafkah dan tempat tinggal, sedangkan bersetubuh tidaklah wajib, namun jika dia bisa Charles Haley Youth Jersey melakukannya sangatlah baik, dan tidak berdosa atas kecondongan hati, karena ...

Read More »

Fatwa : Hukum Menyembelih Hewan untuk Tamu

chafing-dish

Hukum Menyembelih Hewan untuk Tamu              Pertanyaan ketiga dari fatwa nomor 4160. Pertanyaan: Apa hukum menyembelih hewan untuk tamu, yang mana Allah Michael Bennett Authentic Jersey berfirman, ????? ??????? ???????? ????? ???? (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah Ethan Pocic Womens Jersey       Jawab: Diperbolehkan menyembelih hewan ...

Read More »

Fatwa : Bolehkah Menyembelih Hewan Saibah

larung-kepala-kerbau

  Diperbolehkan Menyembelih Saibah dan Memanfaatkannya               Fatwa nomor 8264 Pertanyaan: Sungguh orang-orang kafir memotong telinga sebagian binatang dan menjadikannya sebagai saibah (hewan  nadzar) Daimion Stafford Youth Jersey untuk selain Allah yang dibiarkan kemana saja sesuai kehendak hewan tersebut. Apakah diperbolehkan Merril Hoge Authentic Jersey seorang Muslim menyembelihnya dan memakan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hak Hak Istri Yang Harus Dipenuhi Oleh Suami

pink-roses

Hak-hak Suami Isteri   Dalam pernikahan terdapat adab serta hak bagi kedua belah fihak: yaitu setiap dari mereka harus melaksanakan segala hak yang dimiliki oleh pasangannya, dia Logan Paulsen Womens Jersey harus memperhatikan kewajiban yang harus dilaksanakannya, guna tercapainya kebahagiaan, meningkatnya kehidupan dan tenangnya keluarga.   Allah Subhanahu wata’ala berfirman: ...

Read More »

Qudwah : Ulama Salaf dan Muraqabah Kepada Alloh

berdoa (2)

Ulama Salaf dan Muraqabah Kepada Alloh   Diriwayatkan dari Qobishoh bin Qois Al ‘Anbari, ia berkata, David DeCastro Authentic Jersey “Dahulu Ad-Dhohhak bin Muzahim apabila tiba waktu Davon House Authentic Jersey sore ia menangis, maka ditanyakan kepadanya, “Apa yang menyebabkanmu menangis?” Ia menjawab, “Aku tidak tahu manakah amalanku yang naik ...

Read More »