Home / Akidah Akhlaq (page 20)

Akidah Akhlaq

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Bagi Seorang Yang Murtad dari Islam

black-walpaper_131

Murtad Murtad: Adalah orang yang menjadi kafir setelah Islam, atas pilihannya. Hukum Murtad: Murtad lebih berat kekufurannya daripada orang yang asli kafir. Murtad merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkannya di akherat kekal dalam api neraka jika ia belum bertaubat sebelum meninggal. Apabila orang yang murtad dibunuh atau ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Jika Pelaku Kejahatan Bertaubat

eksperimenpenjara3

Taubatnya Orang yang Berbuat Kejahatan Mewajibkan Matt Barkley Jersey Had  Apabila taubatnya dia lakukan setelah tertangkap, maka taubat tersebut tidak bisa menjatuhkan hukum had atasnya. Apabila taubat seorang pelaku kejahatan yang mewajibkan had atasnya, namun dia Cobi Hamilton Jersey bertaubat sebelum terungkap kejahatannya, maka taubatnya tersebut akan diterima dan ditiadakan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Kewajiban Taat Kepada Pemimpin

kk

Seluruh Umat Wajib untuk Menta’ati Imam Selain dalam Maksiat kepada Allah ??? ???? ????? : ??? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ????????? Doug Baldwin Womens Jersey ?????? ?????? ?????????? ?????????? Allah berfirman: ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Memisahkan Diri dari Imam Muslimin

tali-putus1-1

Hukum Memisahkan Diri dari Imam Aaron Rodgers Kids Jersey Muslimin Berdirinya Imamah termasuk suatu kewajiban terbesar dalam agama ini, Jason Spriggs Womens Jersey bermaksiat serta memisahkan diri darinya termasuk hal yang diharamkan, walaupun dia seorang yang melenceng dan berbuat kedzoliman, selama dia belum mengamalkan amalan yang menjadikannya kafir disisi kita ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukuman Had Bagi Pencuri

pencuri-sepeda

Had Pencuri Mencuri: Adalah mengambil harta terjaga milik orang lain, tanpa syubhat padanya, pada tempatnya yang dikhususkan, dengan takaran khusus, dengan cara sembunyi-sembunyi. Hukum mencuri: Haram, dan dia termasuk dari dosa-dosa terbesar. Islam memerintahkan untuk menjaga harta, mengharamkan dari mengganggunya, maka Islam melarang pencurian, pengambilan paksa, mengambil semaunya ataupun mencopetnya; ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Pengedar dan Pecandu Narkoba

narkoba-di-dalam-islam

Hukum Narkoba Narkoba merupakan penyakit berbahaya Heath Miller Authentic Jersey yang menyebabkan kerusakan serta berbagai macam penyakit, Diharamkan mengkonsumsi, menyebarkan, mendatangkan ataupun memperdagangkannya. Dermontti Dawson Youth Jersey Arik Armstead Womens Jersey Bagi imam untuk menghukum orang yang melakukan hal tersebut, demi tercapainya maslahat agar tidak ada yang dibunuh, dicambuk, dipenjara ...

Read More »