Home / Akidah Akhlaq (page 20)

Akidah Akhlaq

Fatwa : Bagaimana Tata Cara Memandikan Jenazah..?

air-bersih

Bagaimana Tata Cara Memandikan Jenazah Syaikh Sholih bin Fauzan bin Ricky Jean-Francois Jersey ‘Abdullah Al Fauzan pernah ditanya, “Bagaimanakah tata cara yang benar sesuai sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam memandikan jenazah ?   Beliau menjawab, “Tata cara yang disyari’atkan dalam Hines Ward Womens Jersey memandikan jenazah adalah : seseorang ...

Read More »

Fawaid : Orang yang Sholat Sendirian Juga Disunnahkan Mengucapkan “Amin”

shalat sendiri

Orang yang Sholat Sendirian Juga Disunnahkan Mengucapkan “Amin” ? Para ulama’ ahli fiqih telah bersepakat bahwa disunnahkan mengucapkan “Amin” setelah membaca surah Al Fatihah. Berdasarkan hadits yang Brandon Fusco Youth Jersey diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Landry Jones Kids Jersey Hurairah secara marfu’ Ray Nitschke Jersey : ????? ????? ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Tuduhan dan Bukti dalam Persidangan

cctv suduthukum

Dakwa (Tuduhan) dan Bayyinah (Bukti) Dakwa: Seseorang menyandarkan terhadap dirinya keberhakan dia akan sesuatu yang berada pada tangan orang lain. Mudda’i: Orang yang menuntut hak, apabila diam dia akan ditinggalkan. Mudda’a alaihi: Orang yang dituntut akan haknya, apabila diam dia tidak akan NaVorro Bowman Youth Jersey dibiarkan. Rukun dakwa ada ...

Read More »

Fatwa : Hukum Melafadzkan Niat

hukum-melafadzkan-niat

Hukum Melafadzkan Niat Syaikh Rees Odhiambo Youth Jersey ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz –rahimahullah– pernah ditanya, “Apakah hukum mengeraskan bacaan niat ketika sholat ?”   Beliau menjawab, “Melafadzkan niat hukumnya bid’ah, sedangkan mengeraskan bacaan niat lebih besar dosanya. Yang disunnahkan adalah berniat di dalam hati, karena Alloh mengetahui apa ...

Read More »

Fawaid : Sahkah Adzannya Anak Kecil ?

waktu-maghrib

Sahkah Adzannya Anak Nick Vannett Jersey Kecil ? Anak kecil yang belum tamyiz tidak diperbolehkan mengumandangkan adzan berdasarkan kepsepakatan para ulama’. Karena amalan yang ia kerjakan tidaklah teranggap. Adapun anak kecil Davante Adams Youth Jersey yang sudah tamyiz maka diperselisihkan oleh para ahli fiqih, apakah adzannya sah ataukah tidak. Pendapat ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Bahayanya Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Bahayanya Berhukum dengan Apa-apa yang Tidak Allah Michael Wilhoite Youth Jersey Turunkan Diwajibkan bagi seorang Qadhi untuk menghukumi dengan apa yang telah Allah turunkan, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menghukumi ditengah-tengah masyarakat dengan selain apa yang telah Allah Darrius Heyward-Bey Jersey turunkan, bagaimanapun keadaannya, berhukum dengan apa yang tidak Allah ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Mendamaikan Antara Manusia

jabat-tangan

Keutamaan Ishlah di Antara Orang Lain serta Berbaik Hati terhadap Mereka Dianjurkan bagi seorang Qadhi untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, menganjurkan mereka untuk saling memaafkan dan saling memahami selama dia belum menjelaskan hukum syari’at pada permasalahan serta menghukumi dengannya. 1– ??? ???? ?????: ” ??? ?????? ??? ??????? ...

Read More »