Home / Akidah Akhlaq (page 10)

Akidah Akhlaq

Ringkasan Fikih Islam : Ukuran Diyat Karena Pembunuhan

palu

Diyat Tubuh Diyat: adalah harta yang ditunaikan kepada korban atau walinya yang disebabkan oleh suatu perbuatan jarimah. Diyat bagi seorang Muslim adalah seratus ekor unta, apabila harga unta melambung tinggi, boleh berpindah kepada penggantinya: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيبًا فقال: .. ألا إن الإبل قد ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Pelaksanaan Qishas Dan Ketentuan Diyat

sekuntum mawar di padang gersang

Pelaksanaan Qishas : Pelaksanaan Qishas apabila telah ditetapkan, wajib bagi Imam atau wakilnya untuk melaksanakannya ketika para wali orang terbunuh memintanya kepada Imam dan qishas tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin (pejabat) atau wakilnya, dia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan alat yang tajam seperti pedang ataupun semisalnya untuk ...

Read More »

Fatwa : Amalan-Amalan yang Memasukkan Seseorang ke Dalam Surga

pic_03-apr-03

Amalan-amalan yang Memasukkan Seseorang ke dalam Surga Pertanyaan pertama dari fatwa Nomor: 15561 Pertanyaan: Saya takut terhadap adzab dan ancaman Allah tabaraka wata’ala, tetapi keinginanku untuk beramal sangat lemah. Tatkala saya membaca kitab-kitab ulama’ umat dari kalangan salafush shalih, saya mendapati bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya ...

Read More »

Fatwa : Hukum Takut Kepada Selain Allah

quran

Takut kepada Selain Allah Fatwa Nomor: 6303   Pertanyaan: Saya bekerja sebagai seorang guru yaitu guru sekolah dasar. Saya bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada saya. Saya menikmati pekerjaan mulia ini, tetapi ada sesuatu yang membuat saya bingung. Yaitu bahwa selama ini saya berusaha mentauhidkan Allah subhanahu wata’ala ...

Read More »