Home / Akidah Akhlaq / Canda Rasulullah Dengan Anak-Anak

Canda Rasulullah Dengan Anak-Anak

smile1Suatu hari Ummul Mukminin A’isyah radhiyallahu ‘anhuma pernah berkata:

??????????? ?????? ??????????? ??????????? ?????????

“Perhatikanlah keinginan anak-anak putri yang masih kecil.”  (Muttafaqun ‘alaihi).

Perkataan indah lagi benar yang beliau sampaikan secara ringkas, pas dan jelas tentang keadaan anak-anak. Anak kecil memiliki ukuran, fikiran dan akal serta fokus perhatian yang berbeda dengan orang dewasa.

Anak-anak selalu senang kepada orang yang bermain dan bergaul dengan mereka seakan-akan sama seperti mereka. Mereka sangat tidak suka dengan tindakan kasar, emosional, dan kaku. Sehingga jangan selalu serius dan kaku dalam setiap waktu, jangan memberikan tugas di luar kemampuannya dan jangan dihalangi hak mereka untuk bermain, bercanda dan hiburan. Namun juga jangan dibiarkan anak-anak bermain tanpa batas dan arahan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seorang pendidik  umat yang melakukan tindakannya berdasarkan wahyu Ilahi sangat mengetahui dan memperhatikan hal ini. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam  bergaul dengan anak-anak sesuai dengan tabiat dan kemauan mereka dengan bermain, bercanda dan berlemah lembut dengan mereka dalam meluruskan budi pekerti dan pembentuan pribadi mereka yang kuat.

Kalau kita melihat kembali petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  dalam bergaul dengan anak-anak didapatkan banyak sekali bentuk-bentuk dan contoh-contoh indah dan bersifat edukatif dalam canda dan gurauan beliau pada mereka. Padahal beliau shallallahu ‘alaihi wasallam  adalah seorang Nabi, pemimpin dan pendidik umat namun tetap tidak melupakan keadaan dan tabiat anak-anak dalam beliau shallallahu ‘alaihi wasallam  bergaul dengan mereka. Di antara contoh dan bentuk canda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  kepada anak-anak adalah:

Kisah yang disampaikan sahabat Anas bin Maalik radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

???? ????? ??????????? r ?????????????? ?????? ??????? ?????? ??? ???????: ??? ????? ???????? ??? ?????? ????????????

Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  sering berkumpul dengan kami sehingga mengatakan kepada adik kecil saya: “Wahai Abu ‘Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?” (Muttafaqun ‘alaihi).

Dalam riwayat Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya :

????? ??????? ???????? ????? ??????? ????: ????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????: ??????? ????????? ???????: ” ??? ????? ???????? ??? ?????? ???????????

Dahulu Abu Jacob Schum Youth Jersey Thalhah memiliki seorang putra yang dipanggil dengan Abu Umair. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  sering mencandainya. Anas berkata: Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam  melihat Abu Umair sedih, lalu beliau bercanda: Wahai Abu Umair apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil si Nughair tersebut? (HR Ahmad dalam al-Musnad no. 12137) dan dalam riwayat lainnya:

????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ???????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ???? ????? ???????? ??????? ????? ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????? ??????? ????????? ???????: ” ?????? ????? ????? ???????? ????????? ” ?????????: ????? ???????? ??????? ????? ???????? ????? ?????: ???????? ???????: ” ????? ????????? ??? ?????? ??????????? “

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu menemui Ummu Sulaim dan beliau mempunyai seorang putra Jake Ryan Youth Jersey dari Abu Thalhah yang diberi panggilan Abu ‘Umair.   Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sering bercanda dengannya. Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang mengunjunginya dan mendapati anak itu sedang sedih. Mereka berkata: Wahai Rasulullah , burung Matt Barkley Authentic Jersey yang biasa diajaknya Rees Odhiambo Authentic Jersey bermain sudah mati.”  Rasulullah lantas berkata: “Wahai Abu ‘Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?” (HR. Ahmad dalam al-Musnad no. 12957 dan Abu Daud dalam sunannya no. 4969. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam shahih sunan Abi Dawud)

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bergurau untuk menghibur anak sekecil Cameron Sutton Jersey Abu Umair.  Ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak hanya bercanda dengan anak kecil lelaki, bahkan juga bercanda dengan anak kecil perempuan, seperti diceritakan Ummu Kholid bintu Kholid bin Sa’id bin a;l-‘Ash :

????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???????: ” ???? ???????? ??????? ????????? ” ???????? ?????????? ???????: ” ????????? ??????? ??????? ” ???????? ?????? ????????????? ?????????? ????? ????? ????? ???????????: ” ??????? ??????????? ” ???????? ???????? ????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???? ????????? ?????????: ” ??????? ??????? ??? ????? ??????? ”

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  diberi pakaian ada padanya hiasan kecil dari sutera, lalu beliau berkata: Siapa yang kalian lihat paling berhak dengan pakaian ini? Maka orang-orangpun terdiam. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata lagi: . Bawalah kepadaku Ummu Kholid. Lalu didatangkanlah ummu Kholid dan Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memakaikan pakaian itu kepadanya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata dua kali kepadanya: Punahkan dan robeklah (semoga panjang umurnya hingga pakaian ini hancur dan robek). Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mulai melihat kepada gambar hiasan Jack Ham Kids Jersey dalam baju tersebut berwarna merah atau kuning dan bersabda: Bagus, bagus wahai Ummu Kholid.  (HR al-Bukhari).

Dalam hadits Ummu Kholid ini ada canda gurau Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan anak kecil berupa perkataan dan perbuatan.

Al-Haafizh ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadits ini dengan menyatakan: Canda gurau dengan perkataan dan perbuatan dengan anak kecil dimaksudkan untuk dekat dan menyatu dengannya dan mencium termasuk dalam hal ini. (Fathul Baari 10/425).

 

Demikian indahnya canda dan gurauan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kepada anak-anak kecil dengan perkataan dan perbuatan beliau tersebut. Lebih lengkap lagi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun bercanda kepada anak-anak kecil dengan sikap perbuatan beliau semata tanpa menyatakan sesuatu, seperti dijelaskan sahabat Mahmud bin ar-Rabi’ yang berkata:

???????? ???? Ezekiel Elliott Youth Jersey ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ???? ??????

Aku masih ingat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam satu semprotan yang beliau semprotkan dengan mulutnya dari ember di wajahku dalam keadaan aku berusia lima tahun. (HR al-Bukhari).

Al-Haafizh ibnu Hajar menjelaskan hadits ini dengan menyatakan: kata (???????) dengan difathahkan huruf mim dan ditasydid huruf jim nya dan kata (????????)  maknanya melepaskan air dari mulut dan ada ulama yang menyatakan: Tidak dinamakan (??????) kecuali apabila dari jauh. Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  kepada Mahmuud bin ar-Rabi’ ini bisa jadi bergurau dengannya atau untuk mendapatkan barokah , sebagaimana itu dilakukan kepada  anak-anak sahabat lainnya. (Fathul Baari 1/172).

Di antara bentuk canda beliau adalah canda beliau kepada Anas Landry Jones Authentic Jersey bin Maalik pembantu beliau dengan memanggilnya dengan pemilik dua telinga, seperti disampaikan Anas bin Maalik sendiri dalam parkataan beliau:

????? ??? ??????????  : «??? ??? ?????????????»

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilku : Wahai pemilik dua telinga. (HR Ahmad dalam al-Musnad 3/127, Abu Dawud dalam sunannya no. 4994, at-Tirmidzi dalam sunannya no. 2059 dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir no. 7786).

Al-Khathabi berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu bercanda tanpa dusta dan berlebihan. Setiap orang memiliki dua telinga sehingga Jay Novacek Kids Jersey beliau benar dalam mensifatkan Anas Emmitt Smith Authentic Jersey bin malik dengan panggilan tersebut. Ada kemungkinan lain yaitu maksud beliau bukan bercanda tapi anjuran dan perhatian untuk mendengar dengan baik dan memahami apa yang akan beliau sampaikan dan ajarkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  menamakannya pemilik dua telinga (??? ?????????????) karena  mendengar hanya dengan indra telinga dan Allah subhanahu wata’ala telah menciptakan dua telinga yang digunakan untuk mendengar dan menjadikan keduanya hujjah atas manusia sehingga tidak ada udzur apabila tidak mau mendengar dan tidak benar-benar memperhatikan. (Ma’alim as-Sunan 4/126).

Demikianlah contoh nyata yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam buat kita semua agar dapat menjadi teladan dalam bergaul dengan anak-anak.

Wallahu a’lam.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/0jDnP

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

haji umroh ok

Hadits Lemah : Kewajiban Haji dan Umroh

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، ...