Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Memberi Pinjaman

memberi-uang

Qard (Memberi Pinjaman) Yaitu: menyerahkan harta untuk orang yang mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa membayar karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wata’ala pada kedua cara itu. . Hikmah disyari’atkannya qaradh: Qardh adalah pendekatan diri (kepada Allah Subhanahu wata’ala) yang dianjurkan kepadanya, karena telah berbuat ...

Read More »

Fatwa : Hukum Mengusap Leher Ketika Berwudhu

wudhu

Hukum Mengusap Leher Ketika Berwudhu Pertanyaan ke-26 : Apakah mencuci atau mengusap leher termasuk kewajiban atau sunah dalam wudhu ataukah bukan ? Jawaban : Mengusap leher bukan termasuk sunah ataupun kewajiban dalam wudhu karena Allah telah menentukan anggota-anggota badan yang dicuci maupun yang diusap. Allah berfirman : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Menjual Uang

800-miliar

Hukum menjual uang (penukaran uang): Sharf: yaitu menjual uang dengan uang, sama saja bersatu jenis atau berbeda, sama saja uang itu dari emas atau perak, atau dari uang-uang kertas yang dipergunakan sekarang ini, maka ia mengambil hukum emas dan perak, karena bersatunya keduanya pada benda berharga. Apabila seseorang menjual mata ...

Read More »

Fatwa : Meminta Pertolongan Kepada Selain Allah Ketika Musibah Datang

eps

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY الاستغاثة بغير الله من الأنبياء والصالحين عند النوازل والشدائد السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم 9027 س 2: يقول الناس عند النوازل والشدائد: يا رسول الله، وغيره من الأولياء، ويذهبون إلى مقابر الصالحين ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Macam-Macam RIBA

no riba

Pembagian Riba   1- Riba nasi’ah: yaitu tambahan yang diambil penjual dari pembeli sebagai imbalan pemberian tempo. Seperti ia memberikannya seribu secara kontan dengan syarat ia membayarnya setelah satu tahun sebanyak seribu seratus, umpamanya. . Termasuk di antaranya adalah membalik hutang kepada orang yang susah. Yaitu seseorang mempunyai tagihan harta ...

Read More »

Fatwa : Hanya Allah Taa’la yang Tidak Mengantuk dan Tidak Tidur

gambar-batu-aneh

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY الله تعالى وحده هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فتوى رقم 7366 س: هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب؟ هذا السؤال تحته عشرة أسئلة, نجد في أكثر ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : RIBA

23uang

Riba Hukum dasar harta ada tiga: adil, utama, dan zalim. Maka adil adalah jual beli, utama adalah sedekah, dan zalim adalah riba dan semisalnya. Riba adalah tambahan dalam penjualan dua barang yang berlaku riba pada keduanya.   Hukum riba: Riba termasuk dosa besar, dan diharamkan dalam semua agama samawi, karena ...

Read More »

Fatwa : Mengucapkan Syahadat Tetapi Berbuat Syirik

sahadat

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY السؤال الأول من الفتوى رقم 6310 س 1: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن يتوسل بغير الله ويقول: المدد يا ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Jual Beli

AKIK3

Masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli: Tas’ir: yaitu menentukan harga yang terbatas untuk komoditi, selama pemilik tidak dizalimi dan pembeli tidak tercekik. Diharamkan tas’ir (penentuan harga) apabila mengandung kezaliman kepada manusia, atau memaksa mereka dengan cara yang tidak benar dengan sesuatu yang tidak mereka senangi, atau menghalangi mereka dari sesuatu ...

Read More »

Ringkasan Fikih islam : Jual Beli Salam (Pesanan)

mango-164231_640

Salam (Pesanan) Salam adalah transaksi atas sesuatu yang disifatkan dalam jaminan yang bertempo dengan harga yang diserahkan (dibayar) di tempat transaksi. Allah Subhanahu wata’ala membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan dinamakan (salaf), yaitu penjualan yang pembayarannya lebih dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, ...

Read More »