Home / Brankas / Mu'amalat Ribawi dan Bahayanya 3

Mu'amalat Ribawi dan Bahayanya 3

small_Clean Money

Balasan Pemakan Riba
Imam Al Sarkhasi menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba yang ada dalam ayat-ayat ini (Al Baqarah: 275-279) yaitu:

 • Kesurupan, seperti dalam firman Allah Ta’ala:
 • ????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????? ????????????? ???????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ???????? ????????? ????? ????????? ????????? ???????? ????? ??????? ??????????? ???? ???????? ????????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ????? ?????? ????? ???????????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????????

  “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan Hines Ward Kids Jersey lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata Jaquiski Tartt Jersey (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah Solomon Thomas Womens Jersey penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah: 275)

  • Dihapus (barokahnya), seperti dalam firman-Nya ‘Azza wa Jalla:

  ???????? ????? ????????

  “Allah memusnahkan Riba…”(QS. Al Baqarah: 276)

  ???????? ????? ???????? ????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ????? ???????? ???????

  “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”(QS. Al Baqarah: 276)

  • Kekal di Neraka. Ini ada dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta’ala:

  Amara Darboh Youth Jersey class=”arab” style=”text-align: right;”>?????? ????? ???????????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????????

  “…orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al Baqarah: 275)

  Carnell Lake Womens Jersey right;”>??????????? ????????? ????????? ???????? ????? ???????? ????????? ???? ???????? ??? ?????? ???????????? {278} ????? ????? ?????????? Tyson Alualu Authentic Jersey ?????????? ???????? ????? ????? ??????????? ????? ???????? ???????? ??????? ????????????? ??? ??????????? ????? ??????????? {279}

  “Hai Tony Dorsett Jersey orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah: 278-279).

  Bersambung insya Allah..

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/E6Rgd

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

love_gift-t2

Pilar-Pilar Keberhasilan dalam Pendidikan Anak -8

  Nasehat dan Bimbingan Termasuk pilar utama keberhasilan dalam pendidikan anak yang lain adalah senantiasa ...