Home / klikUK.com (page 70)

klikUK.com

3. Zakat Hewan Ternak

sapi-300x154

 3. Zakat Hewan Ternak Hewan ternak adalah unta, sapi dan kambing. Zakat hewan ternak terbagi menjadi dua: Wajib zakat pada unta, sapi, dan kambing, apabila digembalakan sepanjang tahun atau kebanyakannya di padang pasir atau padang rumput yang dibolehkan. Apabila telah mencapai nisab dan genap satu tahun wajib dikeluarkan zakat. Sama ...

Read More »

Zakat Emas dan Perak

emas600px1

 2- Zakat Emas dan Perak Nisab Emas: Wajib mengeluarkan zakat emas bila telah mencapai dua puluh (20) dinar atau lebih, yaitu seperempat puluh (1/40) atau 2,5%. . Satu dinar sama dengan satu mistqal emas, dan satu mistqal ditimbang dengan timbangan sekarang seberat (4,25) gram. . Dua puluh (20) dinar sama ...

Read More »

Zakat, Pengertian, Hukum dan Keutamaannya

Zakat

4. KITAB ZAKAT Pengertian zakat, hukum dan keutamaannya.  . Allah Subhanahu wata’ala mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya berbagai macam bentuk ibadah. Di antaranya yang berhubungan dengan badan seperti shalat, ada yang berhubungan dengan memberikan harta yang disukai jiwa seperti zakat dan sedekah, ada yang berhubungan dengan badan dan memberikan harta seperti haji ...

Read More »

Adab-Adab Ziarah Kubur

alam kubur

Justin Brown Womens Jersey 7. Ziarah Kubur . Disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki karena ziarah itu mengingatkan akhirat dan kematian. Ziarah adalah untuk mengambil pelajaran, nasehat, mengucap salam dan berdoa untuk mereka, bukan untuk meminta doa mereka, atau meminta berkah Franco Harris Womens Jersey dengan mereka, atau dengan tanah kubur ...

Read More »

Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ta’ziyah

bersihbersih02

6. Ta‘ziyah . Disunnahkan Donnie Shell Womens Jersey berta’ziyah kepada yang mendapat musibah kematian sebelum dimakamkan atau sesudahnya. Dikatakan kepada yang mendapat musibah kematian seorang muslim: ‘Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wata’ala apa yang Dia ambil dan bagi-Nya apa yang Dia beri, segala sesuatu di Matt Barkley Jersey sisinya dengan waktu ...

Read More »

Fatwa : Rezeki Ada Di Tangan Manusia…?

buda-cemeng3

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID Vance Mcdonald Jersey 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY ???????? ??? ??????? ???? ????? ??? ???? ?? ????????? ?? ???? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ??? 9688 ?6: ?? ???? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ?? ????????? ...

Read More »

Menguburkan Jenazah

raja-arab-dan-kuburan-baqi

 5. Membawa jenazah dan menguburkannya . Jenazah di usung oleh orang laki-laki dan bukan perempuan. Disunnahkan agar pejalan kaki berada di depan dan belakangnya, dan yang berkendaraan berada di belakangnnya. Jika pemakaman jauh atau ada kesulitan, tidak mengapa dibawa kendaraan (mobil). . Jenazah muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, laki-laki ...

Read More »

Fatwa : Pertandingan Tinju

sarung-tinju_ilustrasi

PERTANDINGAN TINJU, GULAT BEBAS, ADU BANTENG DLL Segala puji hanya bagi Allah. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Amma ba’du. Sesungguhnya Majlis Majma’ Fikih Islam yang bernaung dibawah Liga Dunia Islam Paul Hornung Womens Jersey ...

Read More »