Home / klikUK.com (page 67)

klikUK.com

Zakat Emas dan Perak

emas600px1

 2- Zakat Emas dan Perak Nisab Emas: Wajib mengeluarkan zakat emas bila telah mencapai dua puluh (20) dinar atau lebih, yaitu seperempat puluh (1/40) atau 2,5%. . Satu dinar sama dengan satu mistqal emas, dan satu mistqal ditimbang dengan timbangan sekarang seberat (4,25) gram. . Dua puluh (20) dinar sama ...

Read More »

Zakat, Pengertian, Hukum dan Keutamaannya

Zakat

4. KITAB ZAKAT Pengertian zakat, hukum dan keutamaannya.  . Allah Subhanahu wata’ala mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya berbagai macam bentuk ibadah. Di antaranya yang berhubungan dengan badan seperti shalat, ada yang berhubungan dengan memberikan harta yang disukai jiwa seperti zakat dan sedekah, ada yang berhubungan dengan badan dan memberikan harta seperti haji ...

Read More »

Adab-Adab Ziarah Kubur

alam kubur

Justin Brown Womens Jersey 7. Ziarah Kubur . Disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki karena ziarah itu mengingatkan akhirat dan kematian. Ziarah adalah untuk mengambil pelajaran, nasehat, mengucap salam dan berdoa untuk mereka, bukan untuk meminta doa mereka, atau meminta berkah Franco Harris Womens Jersey dengan mereka, atau dengan tanah kubur ...

Read More »

Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ta’ziyah

bersihbersih02

6. Ta‘ziyah . Disunnahkan Donnie Shell Womens Jersey berta’ziyah kepada yang mendapat musibah kematian sebelum dimakamkan atau sesudahnya. Dikatakan kepada yang mendapat musibah kematian seorang muslim: ‘Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wata’ala apa yang Dia ambil dan bagi-Nya apa yang Dia beri, segala sesuatu di Matt Barkley Jersey sisinya dengan waktu ...

Read More »

Fatwa : Rezeki Ada Di Tangan Manusia…?

buda-cemeng3

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID Vance Mcdonald Jersey 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY ???????? ??? ??????? ???? ????? ??? ???? ?? ????????? ?? ???? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ??? 9688 ?6: ?? ???? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ?? ????????? ...

Read More »

Menguburkan Jenazah

raja-arab-dan-kuburan-baqi

 5. Membawa jenazah dan menguburkannya . Jenazah di usung oleh orang laki-laki dan bukan perempuan. Disunnahkan agar pejalan kaki berada di depan dan belakangnya, dan yang berkendaraan berada di belakangnnya. Jika pemakaman jauh atau ada kesulitan, tidak mengapa dibawa kendaraan (mobil). . Jenazah muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, laki-laki ...

Read More »

Fatwa : Pertandingan Tinju

sarung-tinju_ilustrasi

PERTANDINGAN TINJU, GULAT BEBAS, ADU BANTENG DLL Segala puji hanya bagi Allah. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Amma ba’du. Sesungguhnya Majlis Majma’ Fikih Islam yang bernaung dibawah Liga Dunia Islam Paul Hornung Womens Jersey ...

Read More »

Tata-cara menshalatkan jenazah

shalat-jumat-ilustrasi-_110415162717-566

4. Tata-cara menshalatkan jenazah . Menyaksikan jenazah dan mengikutinya mengandung faedah besar, yang terpenting adalah: menunaikan hak jenazah dengan menshalatkannya, memohon syafaat dan berdoa untuknya, menunaikan hak keluarganya, menghibur perasaan mereka saat mendapat musibah kematian, memperoleh pahala besar bagi pelayat, mendapatkan nasehat dan pelajaran dengan menyaksikan jenazah, pemakaman, dan yang ...

Read More »

Bagaimana Menggunakan Software Bajakan…?

apple_desktop-t2

Bagaimana Menggunakan 12th Fan Womens Jersey Software Bajakan Fatwa Majlis Ulama Besar Saudi Arabia (Hai’ah Kibaar al-Ulama) Mike Daniels Youth Jersey no. 18453 tanggal 2/1/1417. Segala puji hanya untuk Allah saja dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya serta para sahabatnya.. Amma ba’du: Komite tetap untuk Penelitian ...

Read More »

Mengkafani Jenazah

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Mengkafani Jenazah Wajib mengkafan jenazah dari hartanya. Jika ia tidak mempunyai harta, maka biayanya dibebankan kepada orang yang wajib memberi nafkah kepadanya dari ushul (ayah ke atas) dan furu’ (anak ke bawah). . Cara mengkafani jenazah: Disunnahkan mengkafani jenazah laki-laki dalam tiga lipat kain putih yang baru, diharumkan dengan ...

Read More »