Home / klikUK.com (page 59)

klikUK.com

KEUTAMAAN 10 HARI AWAL BULAN DZULHIJJAH

keutamaan-dzulhijjah

KEUTAMAAN 10 HARI AWAL DZULHIJAH   Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga dan shahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari qiyamat. Di antara karunia yang Stephon Tuitt Jersey Alloh Subhanahu Wata’ala berikan kepada para hamba-Nya adalah bahwasannya Ia telah ...

Read More »

Fatwa : Bahaya Dzikir-Dzikir yang Mengandung Kesyirikan

dikir

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’ JILID 1 TENTANG AQIDAH Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY يأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد فتوى رقم 5034 س: أرجو أن تفتونا في جماعة يحلقون في المساجد ويذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد مثل قولهم بصوت ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Jual Beli Kredit

kredit

Hukum jual beli kredit:           Jual beli kredit adalah gambaran dari penjualan nasi`ah. Hukumnya boleh. Jual beli nasi`ah ditempokan untuk satu tempo, dan jual beli kredit ditempokan untuk beberapa waktu. . Boleh bertambah pada harta komoditi karena bertempo atau kredit, seperti penjualan satu komoditi yang nilainya seratus (100) secara kontan, ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Mengambil Hadiah Dari Pusat-Pusat Perdagangan

jam

. Hukum mengambil hadiah dari pusat-pusat perdagangan: Hadiah-hadiah yang diberikan dari pusat-pusat Brad Wing Womens Jersey perdagangan bagi orang yang membeli komoditi mereka yang ditawarkan hukumnya haram. Ia termasuk judi, Jake Ryan Womens Jersey karena di dalamnya mengandung Eli Rogers Kids Jersey bujukan (rayuan) kepada manusia untuk membeli dari mereka, ...

Read More »

Alam Kubur : Berlindung dari Fitnah dan Adzab Kubur

hujan

Berlindung dari Fitnah dan Adzab Kubur Fitnah dan adzab kubur adalah perkara besar yang hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wata’ala supaya mendapatkan taufiq dan penjagaan-Nya dari kedua hal tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada para shahabat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wata’ala dari ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Jual-Beli Yang Diharamkan

narkoba

Yang diharamkan dalam syara’ ada dua macam: Yang diharamkan berupa benda, seperti bangkai, darah, daging babi, segala yang keji, segala yang najis, dan semisalnya. Yang diharamkan berupa perbuatan atau tindakan, seperti riba, judi, Deforest Buckner Authentic Jersey menahan barang, menipu, jual beli yang menipu, dan semisal yang demikian itu yang ...

Read More »