Home / klikUK.com (page 52)

klikUK.com

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Hajr

pelaku

Hajr . Hajr adalah menghalangi manusia dari mendayagunakan hartanya karena sebab syar’i. . Hikmah disyari’atkan hajar: Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan menjaga harta dan menjadikan di antara sarana-sarana hal itu adalah Pierre Garcon Youth Jersey hajr kepada orang yang tidak bisa mendayagunakan hartanya, seperti orang gila, atau dalam pendayagunaannya mengandung penyia-nyiaan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Shulh (berdamai)

ukhuwah-islamiyah-persaudaraan-muslim

Shulh (berdamai) . Shulh: adalah kesepakatan yang diperoleh dengannya menghilangkan persengketaan di antara dua orang yang bermusuhan. . Hikmah disyari’atkan berdamai: Allah Subhanahu wata’ala mensyari’atkan berdamai untuk menyatukan di antara dua orang yang bermusuhan dan menghilangkan perpecahan di antara keduanya. Dengan demikian, bersihlah jiwa dan hilanglah rasa dendam. Mendamaikan di ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hawalah (Pemindahan Tanggungjawab Hutang)

Mengatur-Uang-Saku

Hawalah (Pemindahan Hutang) . Hawalah: adalah Vince Biegel Youth Jersey memindahkan (tanggung jawab membayar) hutang dari tanggungan muhiil (yang memindahkan yaitu orang yang berhutang) kepada tanggungan orang lain yang menjamin hutang tersebut. . Hukum hawalah: boleh. . Hikmah disyari’atkannya hawalah: Allah Subhanahu wata’ala mensyari’atkan hawalah sebagai jaminan harta dan menunaikan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Dhaman dan Kafalah

Analyzing financial data

Dhaman dan Kafalah Dhaman adalah: menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain, disertai tetapnya sesuatu yang dijamin darinya. . Hukum dhaman: boleh karena Cam Thomas Jersey mengandung kemaslahatan, bahkan terkadang diperlukan. Dhaman mengajarkan untuk saling membantu di atas kebaikan dan taqwa, menunaikan hajat seorang muslim dan melapangkan kesusahannya. ...

Read More »

Fatwa : Hukum Memakai Cat Kuku

tren-cat-kuku-halal-untuk-wanita-muslim

Hukum Memakai Cat Kuku Pertanyaan ke-29 Eli Harold Kids Jersey : Apakah memakai Jesse James Womens Jersey cat kuku untuk berhias mempengaruhi keabsahan wudhu ataukah tidak ? Jawaban : Cat kuku memiliki dua keadaan : Keadaan pertama, cat kuku tersebut tidak mengandung materi yang bisa membeku pada kuku sehingga mencegah ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Gadai

gadai

Gadai Akad (transaksi) terbagi tiga: Transaksi yang pasti dari kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa dan semisal keduanya. Transaksi yang boleh dari kedua belah pihak, bagi setiap orang dari keduanya, membatalkannya, seperti wakalah (perwakilan) dan semisalnya. Transaksi yang boleh dari salah salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Memberi Pinjaman

memberi-uang

Qard (Memberi Pinjaman) Yaitu: menyerahkan harta untuk orang yang mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa membayar karena mengharapkan pahala dari Cobi Hamilton Kids Jersey Allah Subhanahu wata’ala pada kedua cara itu. . Hikmah disyari’atkannya qaradh: Qardh adalah pendekatan diri (kepada Allah Subhanahu wata’ala) yang dianjurkan ...

Read More »