Home / klikUK.com (page 10)

klikUK.com

Ringkasan Fikih Islam : Perjanjian Memberikan Kemanan bagi Orang Kafir

menjaga

Perjanjian Memberikan Kemanan bagi Orang Kafir Boleh bagi seorang muslim yang balig, Jarran Reed Youth Jersey berakal, dan diberikan kebebasan bertindak secara hukum (mukhtar) untuk memberikan kemanan bagi orang kafir  sampai batas tertentu sehingga dia menyelesaikan  perdagangannya atau mendegarkan kalam Allah lalu kembali pulang atau kepentingan yang semisalnya, selama tidak ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli kitab

quran23

Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli kitab ???? ????? ??????????  ?????: ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????: ((????????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ?????????????? ????? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Berdiri untuk Menyambut Orang yang Baru Datang

lampu-pemimpin

Hukum Berdiri untuk Menyambut Orang yang Baru Datang Boleh berdiri untuk menyambut seorang muslim yang datang sebagai Bradley Pinion Jersey penghormatan bagi Martellus Bennett Kids Jersey dirinya atau untuk membantunya, boleh juga seseorang melangkah beberapa langkah untuk menyambutnya Adam Podlesh Jersey sebagai penghormatan baginya. Adapun beridiri untuk seseorang yang sedang ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Aqduz Zimmah

news jizyah

  Aqduz Zimmah Aqduz zimmah adalah mengakaui keberadaan orang-orang kafir atas kekafiran mereka dengan syarat pembayaran jizyah (upeti) dan kewajiban mereka untuk mentaati peraturan Islam, di mana perjanjian ini dilakukan oleh seorang peminpin (negara Islam) atau wakilnya. Jumlah jizyah: ditentukan oleh peminpin Negara Islam atau wakilnya, tergantung pada keadaan apakah ...

Read More »

Fatwa : Apakah Disyari’atkan Menjawab Iqomah ?

masjid sederhana

Apakah Disyari’atkan Menjawab Iqomah ? Fadhilatu Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin pernah Daimion Stafford Jersey ditanya tentang menjawab iqomah ?   Beliau menjawab, “Tentang Xavier Grimble Authentic Jersey menjawab Martellus Bennett Jersey iqomah ada hadits yang menjelaskannya, diriwayatkan oleh Imam Abu Braylon Edwards Youth Jersey Dawud[1] akan tetapi hadits ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Mencangkok Anggota Tubuh dari Orang Lain

organ

Hukum Mencangkok Anggota Tubuh dari Orang Brett Keisel Kids Don Barclay Authentic Jersey Jersey Lain Apabila seorang mujahid ataupun yang lain membutuhkan pencangkokan anggota tubuh dari orang lain yang masih hidup jika hal tersebut membahayakan orang yang diambil anggota tubuhnya seperti memotong tangan, atau kaki, atau ginjal maka hal itu ...

Read More »

Fatwa : Apakah Dianjurkan Tambahan Lafadz “Innaka Laa Tukhliful Mi’ad” pada Doa Setelah Adzan?

ADZAN

Apakah Dianjurkan Tambahan Lafadz “Innaka Laa Tukhliful Mi’ad”? Fadhilatu Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin pernah ditanya tentang tambahan lafadz “Innaka Laa Tukhliful Mi’ad” pada do’a setelah Jon Ryan Youth Jersey adzan ?   Beliau menjawab, “Tambahan lafadz ini diperselisihkan oleh para ulama’ hadits. Di antara mereka ada yang mengatakan ...

Read More »

Fatwa : Haruskah Mengulangi Adzan Jika Listrik Mati ?

msjid mati lampu

Haruskah Mengulangi Adzan Jika Listrik Mati ? Fadhilatu Syaikh Muhammad bin Sholih Corey Linsley Womens Jersey Al ‘Utsaimin pernah ditanya, “Jika muadzin mengumandangkan adzan tanpa pengeras suara karena terputusnya arus listrik, kemudian setelah selesai adzan Montravius Adams Marshawn Lynch Womens Jersey Kids Jersey listrik hidup kembali, apakah ia harus mengulangi ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Orang Yang Tergolong Mati Syahid Di Jalan Allah

Tanah-Longsor

Orang Yang Tergolong Mati Syahid Di Jalan Allah Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang yang termasuk mati syahid terbagi Shaun Alexander Authentic Jersey dalam lima golongan: Orang yang meninggal terkena wabah penyakit tha’un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang ...

Read More »