Home / Brankas / Adab Minta Izin

Adab Minta Izin

imagesAdab Minta Izin

  • Adab masuk rumah:

Allah Subhanahu wata’alaberfirman:

???????? Aaron Rodgers Kids Jersey ????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????????????? ????????????? ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ????????????

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. An Nuur: 27 ) .

Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

Nick Vannett Youth Jersey right;”>??????? ?????????? ???????? ??????????? ????? ???????????? ????????? ???? ?????? ??????? ??????????? ?????????

Maka apabila kamu Troy Polamalu Jersey memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. (Q.S. An Nuur: 61) .

  • Cara minta izin

?? ??? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ???: ??? ??? ???? ?????? ????? ???????? ?????????: ((??? ?????? ????? ????? ??? ???? ?? ??????)) ???? ????.

Dari Abu Musa Al Asy’ary radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apabila salah seorang di anatara kalian meminta izin masuk tiga kali dan tidak ada jawaban, maka pulanglah”. Muttafaq Damarious Randall Womens Jersey alaih . [1]

?? ???? ??? : ????? ??? ?? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??? ?? ???? ????: ???? ? ???? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????: (???? ??? ???? ????? 12th Fan Authentic Jersey ?????????? ??? ??? ??: ?????? ?????? ??????) ????? ????? ????: ?????? ????? ????? ? ???? ?? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ????. ??????? ???? ? ???? ???????.

Dari Rib’i berkata: “Seorang lelaki dari bani ‘Amir menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya dia minta izin (masuk) kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika beliau tengah berada di dalam rumahnya, ia berkata: “Apakah aku boleh masuk ?”, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya: “Keluarlah kepada orang ini, ajarkan dia cara meminta izin, dan katakan kepadanya: “Ucapkanlah “Assalamu’alaikum”, apakah aku boleh masuk?”, lalu lelaki tersebut mendengarnya kemudian mengucapkan: “Assalamu’alaikum, apakah aku boleh masuk?”, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memberinya izin, lalu diapun masuk. HR. Ahmad dan Abu Daud.[2]

?? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ???: ??? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??? ??? ??? Artie Burns Womens Jersey ??? ?? ?????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??????? ?????: ?????? ????? ? ?????? ????? . ??????? ???? ? Daimion Stafford Jersey ???? ???????.

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu ‘anhu berkata: bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam apabila mendatangi pintu rumah sesorang, beliau tidak Charles Haley Youth Jersey menghadapnya akan tetapi menyamping di sebelah kanan atau kiri dan berkata: Assalamu ‘alaikum, Assalamu ‘alaikum. HR. Ahmad dan Abu Daud. . [3]

  • Para budak dan anak-anak juga harus minta izin:

Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

??? ???????? ????????? ???????? ?????????????????? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ???????? ??????? ???????? ???? ?????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??????????? ???? ???????????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ???????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???????

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang James Hanna Authentic Jersey subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga ‘aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . (Q.S. An Nuur: 58).

  • Larangan berbisik kecuali dengan izin orang yang ketiga:

?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ???: ??? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? : (??? ???? ?????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ??? ??? ?????) ????????? ????????.

Dari Ibnu Mas`ud radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila kalian tiga orang janganlah dua orang berbisik, tidak mengikutkan yang lainnya karena hal tersebut dapat membuatnya sedih”. Muttafaq ’alaih. [4]

  • Larangan mengintip rumah orang lain tanpa seizinnya:

?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ??? : (?? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ????)) ???? ????.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jikalau ada seseorang mengintipmu tanpa izi , lalu engkau lempar dia dengan batu hingga matanya kau colok , maka engkau tidak berdosa denganmya”. Muttafaq ’alaih. [5] [1]. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6245 dan Muslim no hadist : 2154.

[2]. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23515 dan Abu Daud no hadist 5177.

[3]. Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17844 dan Abu Daud no hadist 5186.

[4]. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6290 dan Muslim no hadist : 2184.

[5]. muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6888 dan Muslim no hadist : 2158.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/Ibbb1

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

haji umroh ok

Hadits Lemah : Kewajiban Haji dan Umroh

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، ...